Přeskočit na obsah

Program

Shares

Konference CNZ 2016

[wpb_samepages]

 
11.10.2016
od 09:00 do 17:00
Záštita konference

Jan-Bartosek (1)

místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Jan Bartošek

 

eva_drasarova

Ředitelka Národního archivu
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
(Foto Radoslav Bernat)

Program konference CNZ

09.00 – 09.20       Zahájení konference

Jan HEISLER, předseda CNZ
Jan BARTOŠEK, místopředseda Parlamentu poslanecké sněmovny ČR
Eva DRAŠAROVÁ, ředitelka Národního archivu ČR

09.20 – 10.00       KeyNote

Italská legislativa pro dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů Prezentace

prof. Maria GUERCIO, University of Rome „La Sapienza“

Maria Guercio nás seznámí s pohledem na italskou legislativu v oblasti spisové služby a uchování elektronických zdrojů ve veřejné správě, se zvláštním zřetelem na využití mezinárodních standardů ISO 1472 – OAIS a ISO 16363. Dotkne se vlivu metodik a politik na kvalitu informací o dokumentech, při jejich vzniku a při přenosu do dlouhodobých úložišť, certifikace úložišť s důrazem na interoperabilitu mezi nimi a role archivních institucí a státu v této oblasti. Pozornost bude věnována i zkušenostem a přístupu italských institucí.

10.00 – 12.00      Dopolední plenární část

 1. Předpoklady pro elektronické úřadování pohled MV ČR Prezentace
  Michal RADA, Robert PIFFL, Ministerstvo vnitra ČR
 2. Elektronické úřadování z pohledu Iniciativy 202020 Prezentace
  Zdeněk ZAJÍČEK, ICT Unie
 3. Data a dokumenty navždy a bezpečně, samozřejmě v Cloudu Prezentace
  Václav KOUDELE, MICROSOFT s.r.o.
  Luděk LOUDA, ICZ a.s.
 4. Cognitive Capture pro archívní dokumenty Prezentace
  Václav BAHNÍK, Marek ŠOULE, IBM Česká republika s.r.o.
 5. Elektronické úřadování a Konference CNZ Prezentace
  Miroslav ŠIRL, CNZ
 6. NSESSS – novinky z jednání pracovní skupiny Prezentace
  Miroslav KUNT, CNZ
 7. Představení vítězného řešení Ceny CNZ 2015 Prezentace
  Pavel DOUBEK, Český úřad zeměměřický a katastrální

12.00 – 13.00       Polední přestávka

Prostor pro prezentaci partnerů v Přednáškovém sále

13.00 – 16.00       Odpolední plenární část

DISKUZNÍ BLOK – Jaká je role Elektronické identity pro Elektronické úřadování a obchod 

Moderuje: Zdeněk JIŘÍČEK, expert v oblasti eID Prezentace

Bez plošně a jednoduše dostupné elektronické identity je použití nových elektronických služeb více než problematické a hlavně nepohodlné. O elektronické identitě, důvěryhodné autentifikaci a autorizaci zejména občanů se u nás mluví už dlouho. S příchodem nařízení eIDAS a tvorbou nové národní legislativy přichází jak první legislativní rámec, tak již i první technická řešení. Čekají nás elektronické občanky i možnost důvěryhodného přihlašování do portálů a všech typů služeb. Odstraní se tak jedna z největších překážek rozvoje opravdových klientských elektronických služeb.

 • Jakou nabídku eID a služeb můžeme očekávat?
 • Jak vlastně bude ona elektronická identita vypadat?
 • Bude pro občana její užívání zajímavé?
 • Dočkáme se konečně takových služeb, pro které bude výhodné elektronickou identitu mít?
 • Jak bude zajištěna úroveň důvěryhodnosti a záruk pro různé typy transakcí?

Agenda diskuzního bloku:

 • pohled partnera ADUCID, Libor NEUMANN Prezentace
 • pohled partnera MONET+, a.s, Milan HRDLIČKA Prezentace
 • pohled partnera OKsystem, a.s., Ivo ROSOL Prezentace

Další účastníci následné diskuze:

 • Robert PIFFL, Ministerstvo vnitra ČR
 • Jiří HEJL, Správa státních hmotných rezerv ČR
 • Richard KAUCKÝ, ICT Unie

DISKUZNÍ BLOK – Nové pojetí správy dokumentů v kontextu Národní architektury GEA

Moderuje: Tomáš LECHNER, akademický pracovník, specialista na problematiku spisové služby

Od letošního roku platí pro všechny úřady nové principy v rozvoji jejich systémů. Systémy pro     správu dokumentů (elektronické systémy spisové služby i DMS systémy a úložiště elektronických dokumentů) se staly středobodem práce úřadu a takto je začíná vnímat také národní architektura. Existují již architektonické vzory a dokonce i první žádosti o schvalování projektů, v nichž je pamatováno na správné vazby na ESSL. Další nemalý vliv na ESSL má (a bude mít) implementace nařízení eIDAS.

 • Jsou úřady a firmy dodávající elektronické systémy spisové služby na tuto
  skutečnost připraveny?
 • Chápou dostatečně architektonické pojetí ESSL a správy dokumentů?
 • Mohou na potřeby národní architektury reagovat? Mají k tomu dostatek informací?
 • Jak jsou na tom připravované soutěže na velké informační systémy?
 • Jsou připraveny respektovat požadavky na řádnou architektonickou, procesní
  i technickou vazbu na systémy pro správu dokumentů

Agenda diskuzního bloku:

 • pohled partnera ICZ, a.s., Vladimír DINUŠ Prezentace
 • pohled partnera GORDIC spol. s r.o., Miroslav ČEJKA Prezentace
 • pohled partnera Software 602 a.s., Martin VONDROUŠ Prezentace

Další účastníci následné diskuze:

 • Michal RADA, Ministerstvo vnitra ČR
 • Petr PAVLINEC, Krajský úřad Vysočina
 • Miroslav KUNT, CNZ

16.00 – 16.30       Závěrečná plenární část

 1. Vyhlášení nového ročníku soutěže IT Projekt roku a Cena CNZ
 2. Slosování anketních lístků
 3. závěr konference

Co pro vás připravili vystavovatelé v Přednáškovém sále

logo_aducid

Mobilní aplikace – Výpis bodů z EKR (evidenční karta řidiče)

Pohodlný elektronický podpis pomocí cloudové služby a chytrého zařízení

logo-iba_member_color Snadná správa dokumentů a řízení celého životního cyklu až po schvalování dokumentů v SharePoint
icz - kopie Správa dokumentů mimo spisovou službu e-spis? Novinky v portfoliu ICZ pro správu procesů a dokumentů.
4 Bezpečné úřadování „na ostro“
nupseso_cz-krivky Skenování a digitalizace knih či jiných dokumentů včetně vytěžování dat

 

Shares