Přeskočit na obsah

Kulatý stůl CNZ 2012- Zkušenosti práce s NSESSS a požadavky na jeho rozvoj

Shares

Kinosál Národního archivu v Praze, byl ve čtvrtek, 24. května odpoledne dějištěm Kulatého stolu, který byl věnován otázkám Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby. Pracovního setkání se zúčastnilo bezmála 200 zástupců z řad uživatelů i dodavatelů.  Po úvodním slově předsedy sdružení CNZ Ing. Jana Heislera a pozdravu PhDr. Evy Drašarové, CSc., ředitelky Národního archivu, se moderace diskusního setkání ujal Ing. Miroslav Širl.

Shares