V nové elegantní budově Moravského zemského archivu v Brně (MZA) se v úterý 24. února 2009 uskutečnil seminář věnovaný otázkám datových schránek. Přes 90 účastníků semináře se tak stalo aktéry první z akcí, kterou nově vybudované prostory archivu, hostily.

1 (2)

Nová budova Moravského zemského archivu v Brně