Přeskočit na obsah

Kdo jsme

Shares

Počátky sdružení CNZ lze datovat do roku 2003, v němž byl tým odborníků, zastoupený experty z Národního archivu, Ministerstva vnitra, Ministerstva informatiky a společnosti ATS Relsie, pověřen prací na tvorbě standardu, reflektujícím novelu zákona. Ukončení úkolu, jehož výsledky byly prezentovány na konferenci ISSS, však neznamenalo zánik týmu, právě naopak, neutěšený stav eArchivace vyprovokoval sehraný tým ke vzniku iniciativy „Co po nás zbude“, jíž ovocem se od roku 2006 staly konference CNZ.

Ohlasy na konferenci, daly brzy vzniknout myšlence založení občanského sdružení, které by se otázkám dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů a související problematice, soustavně věnovalo. Myšlenka byla realizována v únoru roku 2008, kdy iniciativa „Co po nás zbude“ byla zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR jako občanské sdružení CNZ, o.s.

Mezi stěžejní cíle sdružení patří:
  • přispívat k vyšší úrovni dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů,
  • participovat na přípravách právních předpisů,
  • podporovat profesní růst pracovníků spisové a archivní služby prostřednictvím sdílení zkušeností a znalostí,
  • pořádat a podporovat vzdělávací programy a odborné semináře,
  • vytvářet neformální prostředí a odbornou platformu pro setkávání svých členů.
Shares