Přeskočit na obsah

Program

Shares
Konference CNZ 2010
[wpb_samepages]
 
30.09.2010
od 09:00 do 17:00
Záštita konference

eva_drasarova

Ředitelka Národního archivu
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
Foto Radoslav Bernat.
Hlavní partner
adobe
Zahájení
Zdeňka Kokošková, zástupkyně ředitelky Národního archivu
Jan Heisler, předseda CNZKeyNote
Projekt Evropské unie „SPOCS“
Dino Esposito, Itálie, pracovní skupina SPOCS
„SPOCS“ – (Simple Procedures Online for Cross – Border Services) je projekt Evropské Unie, který mimo jiné stanovuje i pravidla a metody jak používat elektronické dokumenty v přeshraniční komunikaci v rámci EU. Vedle představení konceptu celého projektu bude přednáška zaměřena právě na používání elektronických dokumentů (eDocuments) a jejich důvěryhodnou výměnu (eDelivery). Představeny budou i zajímavé koncepty jako „viditelný elektronický podpis – visible digital signature“ či „balíčkování elektronických dokumentů – digital document container“

Plenární část


Trendy v oblasti ukládání elektronických dokumentů
Miroslav Širl, CNZ
Pohled CNZ na zvyšování důležitosti důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů v rámci eGovernmentu, reakce této konference a jednotlivých přednášek na aktuální problémy používání a dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů v ČR a řešení podobných problémů v zahraničí.
Řešení archivace elektronických dokumentů v Rakousku
Ann Keen, Velká Británie, Tessella UK
Představení řešení firmy Tessella, které bylo vybráno pro archivaci elektronických dokumentů v rakouském Spolkovém kancléřství. Implementace produktu „Tessella’s Safety Deposit Box“ (SDB) řeší příjem elektronických dokumentů, jejich uložení a následnou správu. Dlouhodobé uložení dokumentů je založeno na konceptu „aktivního uchovávání“, kde je automaticky prováděna následná správa uložených elektronických dokumentů.
Ukládání elektronických dokumentů na Slovensku
Mária Mřížová, Slovensko, Ministerstvo vnitra SR
Přednáška o správě elektronických dokumentů na Slovensku. Platná a připravovaná legislativa, používání elektronických podpisů, časových razítek, princip akreditace pro dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů, institut důvěryhodného elektronického archivu, „Národní digitální archiv“
Zkušenosti se zpracováním elektronických dokumentů přijatých z ISDS
Vladimír Střálka, ADOBE Systems
Praktické zkušenosti od stávajících uživatelů jak efektivně zpracovávat různorodé dokumenty přicházející do organizace z Informačního systému datových schránek. Jaké možnosti přináší řešení a produkty firmy ADOBE.Blok A

Jak jdou na archivaci elektronických dokumentů ve Slovinsku
Milan Selan, Slovinsko, Národní společnost pro informatiku
Případová studie sekretariátu vlády Slovinské republiky. Srovnání způsobů ukládání klasických a elektronických dokumentů v této instituci. Presentace přístupu Slovinské republiky k řešení problému dlouhodobého ukládání elektronických dat a zkušenosti s realizací.
Archivní legislativa v kontextu reálné praxe
Oskar Macek, Ministerstvo vnitra ČR
Praktický provoz elektronických spisových služeb propojených na Informační systém datových schránek nám přináší řadu cenných poznatků. Dík nim je možné optimalizovat nejen národní standard pro elektronické systémy spisové služby, ale i další legislativní předpisy, které kodifikují nakládání s dokumenty v digitální podobě.
Zkušenosti s autorizovanou konverzí elektronických dokumentů
Pavel Nemrava, Software602
Přednáška analyzuje zkušenosti z prvního roku provádění autorizované konverze a konkrétní dopady na uživatele.Blok B

Využití elektronických dokumentů v návaznosti na ISDS na Krajském úřadě
Jan Jelínek, Ústecký kraj
Zkušenosti Krajského úřadu s příjmem a odesíláním elektronických dokumentů prostřednictvím ISDS. Pozornost bude dále věnována ukládání elektronických dokumentů na úřadě a to v souvislosti s přípravou a realizací projektů tzv. technologických center krajů, kde je velký důraz kladen rovněž na problematiku digitalizace a ukládání elektronických dokumentů.
Nový koncept eDiscovery pro digitální archivy
Josef Neumann, ICZ
Unikátní technologie Autonomy na zpřístupňování digitálních archivů veřejnosti. Autonomy poskytuje možnost jazykově i formátově nezávislého konceptuálního vyhledávání nad masívním objemem elektronických dokumentů uložených v digitálních archivech. Aby uložené archiválie mohly plnit svou úlohu, je velmi důležité zajistit efektivní, ale i bezpečný přístup jak různým skupinám (archivářům, původcům, veřejné správě), tak i široké veřejnosti.Informační HW infrastruktura pro dlouhodobé digitální ukládání
Rudolf Hruška, IBM
Nové generace inteligentních datových úložišť přinášejí hardwarovou infrastrukturu speciálně navrženou pro dlouhodobé uložení digitálních dat ve formě objektů (data + metadata). „IBM Information Archive“ je univerzální, škálovatelné a zabezpečené úložiště typu NENR (Non Erasable Non Rewritable). Jako datová média používá nejen pevné disky, ale integruje i páskové technologie.

Blok C

Odborný garant bloku:

Řešení eArchive ve společnosti Vodafone
Ludvík Navrátil, ORACLE, Marcela Rágulová, Vodafone
Přednáška se zabývá důvody, požadavky a očekávání, které společnost Vodafone vedly k implementaci nového systému pro ukládání elektronických dokumentů, „eArchivu“. Prezentován bude jak technický návrh řešení a základní údaje o projektu implementace, tak konkrétní výsledky včetně údajů o testování výkonu. V závěru budou uvedeny další záměry firmy Vodafone v oblasti rozvoje „eArchivu“.

Elektronický dokument – radost nebo starost?
Radka Poláková, Zuzana Hájková, Česká správa sociálního zabezpečení
Praktické zkušenosti s používáním elektronických dokumentů v ČSSZ. Problematika konverze listinných podání, zpracování elektronických podání, zpracování výstupních sestav a především ukládání všech uvedených elektronických dokumentů. Hodnocení provozu jak systémů na správu elektronických dokumentů tak na jejich ukládání. Budou uvedeny konkrétní postupy a zkušenosti z budování elektronického spisovny na ČSSZ: jak dlouho to trvalo, technické řešení, kolik lidí s tím pracuje, proč se tolik práce vyplatí.
Práce s dokumenty a spisy na konci jejich životního cyklu
Jiří Bříza, aplis.cz
Elektronické dokumenty na konci životního cyklu. Procesy převodu dokumentů do spisoven.
Kroky zajištění platnosti elektronických dokumentů. Jak prakticky na skartační řízení.
Problematika převodu elektronických dokumentů do archivů.Blok D
Ochrana proti úniku citlivých informací z ERMS systémů
Šíma Horymír, CORPUS Solutions
Ochrana uložených dokumentů je velmi důležitá. Většina systémů pro správu dokumentů (ERMS) interně řídí přístup k dokumentům podle definovaných přístupových práv a zajišťuje aktuálnost a konzistentnost dat. Úkolem na ERMS navazující technologie DLP (Data Lost Protection) je zabránit úniku informací mimo firmu, chránit dokumenty před odcizením z vnějšku a zabránit zaměstnancům neoprávněně odesílat citlivé dokumenty.

Používání časových razítek v praxi
Vladimíra Hloušková, SEFIRA
Problémem při používání elektronických dokumentů u většiny organizací je otázka, kdy a jak používat časové razítko v elektronickém dokumentu. Příspěvek osvětluje nejnovější situace v této oblasti, a to jak z pohledu legislativy a standardizace, tak z pohledu současné praxe.

Koncept digitální archivace v hlavním městě Praze
Tomáš Dvořák, Archiv hlavního města Prahy
Jaký dopad bude mít aktuální politika eGovernmentu na archivnictví
v hlavním městě? Otázku se pokusí zodpovědět přednáška, která popisuje
strategii Archivu hl. města Prahy v oblasti předarchivní a archivní péče o
digitální dokumenty.
Shares