Přeskočit na obsah

Cena CNZ 2011

Shares

Občanské sdružení Co po nás zbude (CNZ) vyhlásilo letos poprvé, v rámci soutěže IT projekt roku, speciální kategorii Cena CNZ, kterou chce upozorňovat na projekty zvlášť přínosné v oblasti dlouhodobého uchovávání dokumentů a informací.

První ročník soutěže sledovali organizátoři s očekáváním, zda se myšlenka samostatné kategorie ujme. Z celkového počtu všech 14 projektů přihlášených do soutěže IT projekt roku se do nové kategorie přihlásily 3 projekty, z čehož pouze u dvou bylo možno konstatovat splnění obecného rámce kategorie.

Z těchto důvodů a po důkladném zvážení odborné poroty, bylo rozhodnuto Cenu CNZ v letošním roce neudělit.
Záměrem nově vyhlášené kategorie je ocenění takových projektů, které jdou svojí myšlenkou, inovativním přístupem a provedením nad rámec současných řešení své oblasti, avšak v roce 2011 takový projekt do nově vyhlášené kategorie přihlášen nebyl. Přesto nás několik projektů v celé soutěži zaujalo a se zájmem budeme sledovat jejich vývoj.

V příštím ročníku soutěže IT projekt roku bude kategorie Cena CNZ vyhlášena opět a vzhledem k nástupu nové legislativy i vzhledem k rychlému vývoji řešení, jež mají pomoci se správou digitálních dokumentů a informací se domníváme a věříme, že účast v soutěži bude hojnější.

Přestože Cena CNZ za rok 2011 udělena nebyla, přejeme všem přihlášeným projektům v rámci soutěže IT projekt roku hodně úspěchů a těšíme se na další ročník.

Shares