Přeskočit na obsah

Přednášky

Shares
Principy digitální archivace
Ing. Jiří Bernas, Národní archiv

Od papíru k datové zpráv
Ing. Milan Zajíček, scanservice a. s

Archivace elektronické pošty – případová studie
Michal Mikulík, Telefónica O2 Business Solutions spol. s r.o

Příprava dokumentů pro archivaci v souladu s platnou legislativou
RNDr. Vladimír Střálka, Adobe Systems s.r.o

Elektronická spisová služba Ministerstva vnitra
Ing. Oskar Macek, Archivní správa ministerstva vnitra

Shares