Přeskočit na obsah

Tisková zpráva

Shares
Konference CNZ 2010
[wpb_samepages]
 
30.09.2010
od 09:00 do 17:00
Záštita konference

eva_drasarova

Ředitelka Národního archivu
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
Foto Radoslav Bernat.
Hlavní partner
adobe
S hřejivým podtitulem „eArchivace na výsluní“ proběhl, dne 30. září 2010, 5. ročník odborné konference CNZ („Co po nás zbude“) určené široké odborné veřejnosti z veřejného i privátního sektoru, zabývající se otázkami dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů.
Stejně jako v předchozích letech, byl hostitelem, této u nás ojedinělé konference s úzce vyhraněnou tematikou, Národní archiv v Praze a svou záštitu nad ní převzala ředitelka, paní Eva Drašarová. Vlídné prostory archivu tak poskytovaly už od časného rána azyl všem účastníkům, kteří se sjížděli nejen ze všech koutů republiky, ale již tradičně také ze Slovenska a letos také ze zemí vzdálenějších, jako je Slovinsko, Velká Británie a Itálie. Celkem bylo zaregistrováno 260 účastníků konference, což je počet, který zcela naplňuje kapacitu konferenčních prostor. „Každý rok nastává situace, kdy z důvodu naplněných kapacit archivu musíme registraci na konferenci předčasně ukončit, což je sice pro mnohé věc nemilá, ale, přiznávám, jako organizátoři jsme na takový zájem patřičně pyšní. Zájemcům, kteří se na konferenci nedostanou, vycházíme vstříc alespoň zveřejněním přednesených prezentací na webu našeho sdružení“, dodává předseda konferenci pořádajícího sdružení CNZ, o.s., Ing. Jan Heisler.
Hlavním řečníkem letošního ročníku konference byl zástupce pracovní skupiny „SPOCS“ – (Simple Procedures Online for Cross – Border Services) Alfredo „Dino“ Esposito, který svým příspěvkem, jako první v České republice, představil projekt Evropské unie, jenž stanovuje pravidla a metody jak používat elektronické dokumenty v příhraniční komunikaci v rámci EU. Vedle představení konceptu celého projektu se ve svém příspěvku zaměřil také na používání elektronických dokumentů (eDocuments) a jejich důvěryhodnou výměnu a další zajímavé koncepty jako „viditelný elektronický podpis – visible digital signature“ či „balíčkování elektronických dokumentů – digital document container“.
Dalšími zahraničními hosty byla paní Ann Keen, která účastníkům konference, v příspěvku nazvaném „Řešení archivace elektronických dokumentů v Rakousku”, představila řešení firmy Tessella, jež bylo vybráno pro archivaci elektronických dokumentů v rakouském Spolkovém kancléřství, zástupce Národní společnosti pro informatiku ve Slovinsku pan Milan Selan s případovou studií sekretariátu vlády Slovinské republiky, srovnávající způsoby ukládání klasických a elektronických dokumentů v této instituci a zástupkyně Ministerstva vnitra Slovenské republiky, paní Mária Mrižová, která přítomné seznámila se stavem správy elektronických dokumentů na Slovensku.
Zahraniční hosté se pochvalně vyjadřovali nejen o jedinečnosti takto zaměřené odborné konference, ale také o „fundovanosti“ všech jejich účastníků: „Abych mohla s kterýmkoli účastníkem konference rozmlouvat o takto odborných věcech, to se mi asi ještě nikde nestalo…“, potvrzuje svá slova Ann Keen.Mezi mnoha dalšími zajímavými příspěvky, které v průběhu konference zazněly a se kterými se můžete seznámit na webové stránce sdružení CNZ (www.cnz.cz), zaujala zvláště prezentace hlavního partnera konference, společnosti Adobe, nazvaná „Zkušenosti se zpracováním elektronických dokumentů přijatých z ISDS“. Zástupce Adobe, pan Vladimír Střálka, v ní nabídl praktické zkušenosti od stávajících uživatelů jak efektivně zpracovávat různorodé dokumenty přicházející do organizace z Informačního systému datových schránek a současně upozornil, jaké možnosti přináší řešení a produkty firmy ADOBE.

Pravidelným účastníkům jistě neuniklo, že společnost ADOBE je, již tradičně, také hlavním partnerem konference. Vladimíra Střálky jsme se tedy zeptali, co partnerství CNZ jeho společnosti přináší: „Konferenci CNZ považuji za jednu z nejpřínosnějších akcí pořádaných pro oblast veřejné správy. Dlouhodobé ukládání informací je v těchto organizacích jedno z předních témat. Adobe je firmou, která má v této oblasti co nabídnout, a trvalou propagaci a vzdělávání odborné veřejnosti považuji za jednu z nejvhodnějších forem budování povědomí o firmě. Konference CNZ k tomu dle mého názoru přispívá opravdu významně, jak lze usoudit z ohlasů našich klientů.“Program konference odpoledne vyvrcholil slavnostním vyhlášením VIII. ročníku soutěže „IT projekt roku“, který vyhlašuje a pořádá sdružení CACIO (Česká asociace manažerů úseků informačních technologií), které je partnerským sdružením CNZ, o.s. a při konferenci bylo také odborným garantem jednoho z programových bloků. Zahájení soutěže vyhlásil místopředseda sdružení CACIO Miloslav Marčan společně se s předsedou CNZ Janem Heislerem.

Soudíme-li z ohlasů účastníků konference, můžeme bez rozpaků konstatovat, že 5. ročník konference CNZ se vydařil. Zda-li je v současnosti eArchivace opravdu na výsluní, to je více otázkou než konstatováním, avšak je jisté, že podobná setkání tomu jistě přispějí. To potvrzují také slova zástupce MV ČR a jednoho z přednášejících konference, pana Oskara Macka: „Letošní ročník konference mne doslova nadchl, a to nejen pro jeho perfektní organizaci, která je pro tyto konference příznačná, ale i posunem v pohledu odborné a laické veřejnosti na důležitost řešení otázky dlouhodobého ukládání dokumentů v digitální podobě. Konečně lze říci, že si i široká veřejnost uvědomila nutnost a opodstatněnost zřízení Národního digitálního archivu. Konečně i v Čechách začíná být jasné, že budování eGovernmentu bez eArchivu není možné. A na tomto všem mají organizátoři konference bez nadsázky lví podíl. Za to jim patří dík!“
K výše uvedeným pochvalným slovům se rádi připojujeme a svůj dík rozšiřujeme také na partnery konference, přednášející a v neposlední řadě také na všechny účastníky, jejichž postřehy, dotazy a zkušenosti jsou inspirací všem.
Petr Novák, CNZ, o.s.
Shares