Přeskočit na obsah

Zpráva z akce

Shares

Zpráva ze semináře věnovanému Datovým schránkám

2 (2)
Mramorový sál Clam-Gallasova paláce

V úvodu přivítal všechny účastníky semináře předseda pořádajícího sdružení CNZ, o.s., Jan Heisler. Po stručném představení sdružení CNZ a jeho aktivitách předal slovo řediteli hostitelské instituce, panu Václavu Ledvinkovi z Archivu hl. m. Prahy, který s vášní hodné historika, přítomné seznámil s bohatou a slavnou historií Clam-Gallasova paláce.  Od vídeňské palácové stavby ozdobené dílem Matyáše Bernarda Brauna a Carla Carloniho jsme se částečně odpoutali až díky příspěvku Jiřího Bernas. Zástupce Národního archivu posluchače „uvedl“ do prostor neméně vznešených a seznámil nás se současným stavem projektu Národního digitálního archivu.

3 (2)
Petr Stiegler, Česká pošta s.p.

Projekt datové schránky, představil ředitel sekce rozvoje služeb a eGovernmentu České pošty s.p., Petr Stiegler. Připomenul, že Zákon č. 300/2008 Sb., O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů je svým významem chápán jako eGONovo srdce a to je také důvodem, proč mu Česká pošta věnuje zvýšenou pozornost. Česká pošta bude připravena, aby novým povinnostem dostála a využila nových možností, které datové schránky nabízejí.

4 (2)
Vácslav Babička, MV ČR

S dosavadním vývojem a s výhledy právní úpravy elektronické spisové služby a digitálního archivnictví, nás provedl ředitel odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra Vácslav Babička. Prezentace, která již dříve zazněla na brněnském INVEXu, byla pro všechny účastníky cenným a praktickým shrnutím současného stavu legislativy.
Za ústřední orgány státní správy, promluvil Petr Buček, zástupce Správy státních hmotných rezerv ČR. Ve svém příspěvku promluvil o stavu spisové služby ve své instituci, přínosech provozování elektronické spisové služby, vizích, ale také o stále přetrvávajících nejasnostech, které lze v zákonech a prováděcích vyhláškách nalézt.

5 (2)
Petr Buček, Správa státních hmotných rezerv

O specificích činnosti Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) a své praxi uchovávání elektronických dokumentů pak referovali Dana Hniličková a David Havel. KRNAP dosud uchovávání řeší formou spisové služby v databázi Oracle. Jak budou datová úložiště řešena v budoucnosti, však zůstává otázkou.
Poslední příspěvky nazvané „S datovými schránkami od začátku do konce“ a „Archivní formáty a nástroje datové konverze“ patřily zástupcům partnerů semináře, společnosti ICZ a.s. a Adobe Systems s.r.o.

6 (1)
Zástupci partnerů společnosti ICZ a Adobe

Semináře se zúčastnilo více jak 100 zástupců centrálních úřadů, krajů, statutárních měst a dalších organizací. Vzhledem na aktuálnost tématu datových stránek předpokládáme, že podobné setkání nebylo poslední.

(ISVS.CZ)
Shares