Přeskočit na obsah

Program

Shares

Úvodem zazněly tři krátké prezentace, seznamující s aktuálním stavem:

 1. Úvod do problematiky (Ing. Miroslav Kunt)
 2. Představení posledních změn legislativy k 1. 7. 2012 (Jiří Úlovec)
 3. Základní stanovisko dodavatelů spisových služeb (Mgr. Tomáš Lechner)

Pozvání ke kulatému stolu přijali:

 • PhDr. Jiří Úlovec
  ředitel Odboru archivní a spisové služby Ministerstva vnitra (gesčního útvaru archivní legislativy) a odborník na spisovou službu
 • PhDr. Radek Pokorný
  ředitel Státního okresního archivu v Hradci Králové a spoluautor NSESS
 • Ing. Ivana Šmídová
  zástupce uživatelů spisové služby, vedoucí oddělení hospodářské správy Kraje Vysočina
 • Mgr. Tomáš Lechner
  zástupce dodavatelů spisových služeb, pracovník společnosti TRIADA spol. s r.o., přednášející na VŠE
 • Bc. Jiří Bernas
  projektový manažer projektu Národního digitálního archivu
 • Ing. Miroslav Kunt
  pracovník Národního archivu, spoluautor NSESS a člen rady CNZ
Shares