Přeskočit na obsah

Atestace eSSL

Shares

Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo postupy a metodické návody týkající se atestací elektronických systémů spisových služeb, které souvisejí s nabytím účinnosti ustanovení § 69c a § 69d zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Atestační středisko, kterým je agentura ČAS (Česká agentura pro standardizaci), zveřejnilo informace k atestacím eSSL na svých webových stránkách Atestace eSSL | Česká agentura pro standardizaci (agentura-cas.cz)

Shares