Přeskočit na obsah

Ohlédnutí za konferencí

Shares
Konference CNZ 2014
[wpb_samepages]
 
07.10.2014
od 09:00 do 17:00
Záštita konference

Jan-Bartosek (1)

místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Jan Bartošek

eva_drasarova

Ředitelka Národního archivu
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
Foto Radoslav Bernat.
 

Digitální kontinuita? Stát přešlapuje na místě

Ohlédnutí za konferencí Co po nás zbude 2014

Elektronizace státní správy v Česku zaostává za potřebami moderní společnosti. Tuto skutečnost už zaregistroval snad každý občan České republiky, není tedy náhoda, že toto téma rezonovalo i v názorech v rámci diskuse odborníků na devátém ročníku odborné Konference CNZ. Bohužel, diskuze se nezúčastnili nejpovolanější – zástupci státní správy.

Zkratka CNZ v názvu konference, kterou pořádá sdružení téhož jména, vyjadřuje obavy nad trvanlivostí elektronických informací – „Co po nás zbude“. Sdružení vzniklo z původně nezávislé iniciativy v roce 2008, a od té doby se snaží aktivně propagovat problematiku dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů v rámci myšlenek eGovernmentu. Devátý ročník konference byl zaměřen obecněji, s větším důrazem na retrospektivní pohled na vývoj celé oblasti digitální kontinuity.

Státní správa přešlapuje na místě

Potvrdil se trend zaznamenaný již v minulých letech. Zatímco zájem účastníků, z veřejné správy, soukromé sféry a partnerů o konferenci roste, státní správa zůstává stranou. Na Konferenci CNZ 2014 chyběli zástupci Ministerstev vnitra, spravedlnosti, zdravotnictví a dalších důležitých organizací, včetně odboru archivní správy a spisové služby MV. Přitom od veřejné správy bychom oprávněně očekávali, že se stane tahounem takové diskuze.

V Evropě je definici problematiky digitální kontinuity a jejímu zakotvení v legislativě věnována stále větší a větší pozornost. Důvodem je skutečnost, že práce s digitálními dokumenty a digitální kontinuita je jedním ze základních kamenů rozvoje eGovernmentu. Což potvrzují i reakce účastníků konference.

Tři čtvrtiny z nich je přesvědčeno, že veřejná správa nedostatečně využívá elektronické dokumenty v rámci své činnosti i v rámci eGovernmentu. Stejné množství účastníků konference je toho názoru, že pro jejich práci nejsou dostatečně definovány rámce pro práci s elektronickými dokumenty, z pohledu jejich dlouhodobé použitelnosti. I v tom je gesce státu jednoznačná. Stejně jako v jasném vymezení pojmů v oblasti digitální kontinuity, na což ostatně upozorňovali na konferenci přednášející v jednotlivých přednáškách.

Evropa směřuje k interoperabilitě

O tom, že Evropská unie se vydala téměř opačným směrem než váhající státní správa v Česku, přesvědčil účastníky konference i Ioannis Sagias z European Public Administrations (ISA). Hlavním tématem současné Evropy je podle něj především interoperabilita, protože jednotlivé státy v EU, ale i mimo ni, jsou stále častěji konfrontovány s potřebou výměny důvěryhodných informací v elektronické formě. Sagias upozornil, že se jedná o základní podmínku pro nabídku otevřených a flexibilních služeb eGovernmentu. Prostředí pro výměnu dat je značně problematické i v členských zemích EU. Možná právě proto patří Interoperabilita k hlavním aktivitám EU v oblasti informačních technologií.

Spolupráce mezi jednotlivými vládami a ministerstvy napříč Evropou může mít, podle názoru ISA, různé podoby. Může jít o vývoj a používání sdílených nástrojů, sdílených služeb nebo dokonce sdílený vývoj IT řešení. Ať se již EU či jednotlivý členský stát vydá jakoukoli z těchto cest, může počítat nejen s přímými úsporami za vlastnictví IT, ale především se synergiemi mezi institucemi, které tento přístup přinese, stejně jako s rozšířením možností pro využití a sdílení dat napříč segmenty a sektory.

Na absenci standardů pro procesy ve veřejné správě paradoxně upozorňoval i jeden z mála zástupců odpovědných míst ve státní správě, poradce předsedy vlády pro oblast ICT a eGOV Michal Rada. Ten upozornil především na absenci nadresortní koordinace, která ve spojení s mnohdy až nesmyslnými procesy stanovenými legislativou brání dalšímu rozvoji eGovernmentu v Česku. Také on se, společně s účastníky a přednášejícími, shodl na potřebě zavést standardy pro procesy ve veřejné správě a sjednotit místně a věcně rozdílný přístup k řešení procesů veřejné správy.

Z tohoto pohledu pak byla zajímavá i následná prezentace Ĺubomíry Vrobelové, vedoucí služebního úřadu z Ministerstva spravedlnosti SR, která na záměru elektronizace slovenské justice a elektronického soudního spisu názorně předvedla, že to může jít, pokud to státní správa s elektronizací myslí opravdu vážně.

Jubilejní desátý ročník konference CNZ

V současnosti připravuje sdružení CNZ další, v pořadí desátý ročník Konference CNZ. Ta se uskuteční 6. října 2015, tradičně v prostorách Národního archivu v Praze. Očekávání pozitivních změn ze strany legislativy, o kterých bychom rádi na konferenci informovali je veliké. Obavy, že se opět nedočkáme, jsou však více než reálné.

Partneři konference CNZ 2014

5 (1) 7 CGI icz - kopie
image_preview IBA 4
ADUCID

Odborný partner konference CNZ 2014

7 (1)
Mediální partneři konference CNZ 2014
10 Obec-a-finance
9
Shares