Přeskočit na obsah

Zpráva z akce

Shares

Blok CNZ konference ISSS´08 navázal na živý zájem o problematiku eArchivace z konference roku 2007. Přestože blok opět uzavíral náročný konferenční den, našlo se i po 18. hodině dostatek zájemců ochotných k úvahám a následné diskuzi nad našimi tématy.

a1
Blokem CNZ provázel ing. Jaroslav Svoboda
Úvodní prezentace nesla název Aktivity CNZ 2007/2008 a patřila předsedovi CNZ, o.s., Ing. Janu Heislerovi. Prezentace byla ohlédnutím za aktivitami roku 2007, seznámením s myšlenkami nově založeného občanského sdružení CNZ a v neposlední řadě také pozváním k účasti na aktivitách sdružení.
a2
Vladimír Střálka a Jan Heisler

Ing. Miroslav Širl (Flexigone) v příspěvku „CNZ a odborné profesní mezinárodní organizace“ přítomné seznámil s organicemi zaobírajícími se otázkami dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů již delší čas. Stručně zmínil také jejich aktivity a možnosti spolupráce.

 

a3

O profesních organizacích ve světě – Miroslav Širl

„Péče o digitální archiválie – příležitost pro vznik nových studijních oborů/programů“ bylo téma následujícího příspěvku Ing. Oskara Macka, Ph.D. (Archivní správa Ministerstva vnitra).

 

a4
O nové výzvě pro studium -Oskar Macek

Závěrečný příspěvek „Standard pro předávání dokumentů“ přednesl Mgr. Bohumil Chalupa (Národní archiv)

a5
O nezáživné, ale nezbytné normě – Bohumil Chalupa

Závěrečný kulatý stůl se točil nad tématem „Mezinárodní standardy EU a ČR“. Diskuzi řídil Miroslav Širl a účastníky byli pánové Oskar Macek, Jiří Bernas (Národní archiv), Vladimír Střálka (Adobe) a Ing. Jan Heisler.

 

a6
Kulatým stolem točí Vladimír Střálka
Zprávu sestavil Petr Novák
Shares