Přeskočit na obsah

ČÚZK obdržel Cenu CNZ za svoji digitální sbírku listin

  • JF 
Shares

TISKOVÁ ZPRÁVA

sdružení Co po nás zbude

ze dne 18. března 2016

ČÚZK obdržel Cenu CNZ za svoji digitální sbírku listin

Praha, 18. 3. 2016 – Sdružení pod příznačným názvem CO PO NÁS ZBUDE, udělilo Cenu CNZ za rok 2016 Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu (ČÚZK). Již tradiční ocenění je udělováno IT projektům s přínosem pro oblast digitální kontinuity. Z celkem 21 přihlášených projektů do letošního ročníku vybrala odborná komise trojici projektů do finálového kola. Cenu získal projekt Hybridní sbírka listin ISKN s veřejným dálkovým přístupemrealizovaný právě ČÚZK.

Projekt řeší digitalizaci „Sbírky listin“, jež je součástí dat Informačního systému Katastru nemovitostí (ISKN) a následnou práci s digitálními dokumenty ve sbírce listin, včetně možnosti dálkového přístupu a možnosti pořídit plně právně validní digitální dokument ze sbírky listin i z ISKN také elektronicky. „Tenhle projekt má konkrétní přínosy pro všechny skupiny uživatelů a to jak pro úředníky, tak pro občany a podnikatele, neboť s digitálními dokumenty sbírky listin se dá pracovat jako s důvěryhodnými digitálními dokumenty a navíc si je může každý jednoduše nechat vystavit plně elektronicky odkudkoliv,“ řekl k vítěznému projektu člen hodnotící komise Michal Rada.

Komise spatřuje v projektu přínosy nejen pro současnou dobu, ale oceňuje i to, že se ČÚZK při sestavování architektury tohoto projektu zabýval i problematikou archivace a dlouhodobého uložení. Jedním z výsledků projektu je postupná digitalizace všech dokumentů ve sbírkách listin na jednotlivých katastrálních úřadech a není tak nutné pracovat s dokumenty pouze na jednom místně příslušném pracovišti, ale dokumenty jsou přístupné odkudkoliv a navíc jsou bezpečně uloženy v centrálním úložišti.

Cenu CNZ slavnostně předal předseda CNZ Jan Heisler a z jeho rukou ji za ČÚZK převzali Ing. Karel Štencel, místopředseda ČÚZK a           Ing. Pavel Doubek, vedoucí oddělení řízení územních orgánů na slavnostním večeru CACIO (Česká asociace manažerů informačních technologií), kde byly vyhlášeny výsledky soutěže IT projekt roku 2015.

Cena CNZ se uděluje jako zvláštní cena v rámci soutěže IT projekt roku pořádané asociací CACIO Cena CNZ je udělována těm projektům, které mají mimořádný přínos pro oblast digitální kontinuity, důvěryhodnosti a dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů, což je oblast, kterou se sdružení CNZ (Co po nás zbude) dlouhodobě zabývá. Projekty vhodné pro posouzení ceny CNZ, hodnotí rada CNZ a přizvaní odborníci v dané oblasti. Při vyhodnocení této ceny se hledí na odbornou stránku projektů, tedy zda a jak inovativní mají přínos pro správu a práci s důvěryhodnými dokumenty a jejich využitelnost, a zda a jak řeší jejich dlouhodobou a důvěryhodnou správu, včetně ukládání a archivace. Jedná se o jedinou odbornou cenu tohoto druhu v ČR. Sdružení CNZ vyhlašuje kategorii v rámci IT projekt roku již několik let, ovšem teprve podruhé se rozhodlo tuto cenu v letošním ročníku udělit. Vyhrazuje si právo totiž cenu neudělit, jestliže se do soutěže nepřihlásí žádný projekt, který by splňoval požadavky pro udělení této ceny.

Cenu tvoří křišťálový artefakt, vyrobený novoborskou společností SpOo Design Radim Sukup.

Soutěž IT Projekt roku je unikátní soutěž, kdy CACIO hledá, posuzuje a objektivně a odborně oceňuje nejlepší projekty IT a pečuje o jejich mediální prezentaci. Opakovaně a postupně tak přispívá ke zvyšování efektů a kvality projektů v ICT a seznamuje odbornou i laickou veřejnost s vynikajícími projekty. Letos se konal již 18tý ročník této soutěže.

Shares