Přeskočit na obsah

Zpráva z akce

Shares

Vznešené prostory Fantova paláce, sídla Ministerstva průmyslu a obchodu, hostily ve středu 26. září v odpoledních hodinách první z workshopů provázejících konferenci „Co po nás zbude“ (CNZ) 2007. Myšlenka doprovodných workshopů vzniklá na půdě konference CNZ, chce hlubším zájemcům o jednotlivá témata nabídnout širší, problematice více odpovídající prostor než jaký poskytuje nabitý program odborné konference.

První ze čtyř připravovaných workshopů se soustředil na problematiku bezpečnosti papírových dokumentů a jejich místo v současném světě. Po úvodním slově pánů Jana Heislera (CNZ) a Miloslava Marčana z hostitelského Ministerstva průmyslu a obchodu, uvedl do problematiky bezpečnosti papírových dokumentů moderátor workshopu pan Miroslav Širl (CNZ). Dále následovaly prezentace společností, jenž k dané problematice mají rozhodně co říci. Zástupci společnosti Ardaco – partnera workshopu – přítomné seznámili s příklady použití PDMark, o možnostech využití hologramů na dokumentech informoval zástupce společnosti LightGate pan Petr Kalčič a o zkušenostech s použitím specielních ochranných fólií se podělil pan Rostislav Košuta ze společnosti ProTrade.Živá diskuze, daleko přesahující původně plánovaný čas akce a zájem účastníků o další z připravovaných workshopů potvrzují, že šťastná myšlenka těchto setkání odpovídá na stále aktuálnější potřebu systematického řešení dané problematiky.

(Převzato z ISVS.CZ)

Shares