Přeskočit na obsah

O konferenci

Shares
Konference CNZ 2013
[wpb_samepages]
 
01.10.2013
od 09:00 do 17:00
Záštita konference

eva_drasarova

Ředitelka Národního archivu
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
Foto Radoslav Bernat.
Nezávislá odborná platforma „Co po nás zbude“ pořádá dne 1. října 2013 v prostorách Národního archivu tradiční konferenci CNZ, v letošním roce s mottem “Digitální důvěra – Evropa a my”. I letos se na konferenci sejdou odborníci na problematiku takzvané “digitální kontinuity”, aby diskutovali o aktuálních problémech.

Nosným tématem konference letos bude vliv připravované evropské legislativy v oblasti eGovernmentu, a to zejména nařízení EU o elektronické identitě a důvěryhodných službách. Toto nařízení v případě jeho přijetí EU výrazně ovlivní jak naše již provozované, tak připravované služby eGovernmentu. Mezi důvěryhodné služby EU v tomto nařízení zařadila vedle správy elektronických identit, správy elektronických podpisů, časových razítek apod. i správu elektronických dokumentů. Budeme hovořit také o novém strategickém rámci rozvoje eGovernmentu a o souvislostech nového pojetí propojeného datového modelu veřejné správy na problémy digitální kontinuity.

Jako každý rok i letos je konference s mezinárodní účastí. Hlavním hostem ze zahraničí je Dr. Natalie Harrower, která pracuje v Digital Repository of Ireland (důvěryhodné dlouhodobé úložiště pro celou Irskou republiku). Natalie je zodpovědná za poskytování odborného vzdělávání ve všech oblastech uchovávání digitálních záznamů, stejně jako za budování partnerství a projektů spolupráce na národní i evropské úrovni. Ve své přednášce bude hovořit o tom, co znamená důvěryhodnost dlouhodobých úložišť a jaké procesy zahrnuje, či by měla zahrnovat. Chce upozornit na to, že pro vytvoření důvěryhodnosti instituce je důležité i rozvíjet vztahy s uživateli/ původci, a to prostřednictvím školení, pilotních projektů apod. Důvěru takové instituce určitě zvýší i participace instituce na tvorbě norem, standardů, interoperability a metodik pro uživatele/původce.

Kolegové ze Slovenska představí nový zákon o eGovernmentu na Slovensku.

Za Českou republiku se můžete mimo jiné těšit na hlavního architekta eGovernmentu, který v rámci své prezentace představí nařízení EU eIDAS a stanoviska ČR k tomuto nařízení. A součástí hlavního bloku budou také prezentace souvisejících evropských projektů.

Konference se bude konat v úterý, 1. října 2013 od 9:00 hodin v budově Národního archivu na adrese Archivní 4/2257, Praha 4 – Chodovec. Kontaktní osobou za pořádající sdružení CNZ je Mgr. Petr Novák, telefon: 602 179 262, e-mail: tajemnik@cnz.cz.

Digitální informace (tedy nejen digitální dokumenty) je třeba uchovat takovým způsobem, aby s nimi mohlo lidstvo i v budoucnu pracovat, což znamená, že musíme být schopni DNES zvolit takové technologické principy, které i ZÍTRA zajistí čitelnost našich dat. Ale – a to je neméně důležité – musíme také umět DNES naše data a informace popsat tak, aby jim ZÍTRA lidstvo rozumělo, což znamená nejen popsat technicky data samotná, ale také procesy a situace, za nichž tato data vznikla a způsoby dnešní práce tak, aby data v budoucnu dávala smysl.

A právě tomu se věnuje naše sdružení. Vlajkovou lodí naší práce je každoroční konference, která se na správu informací a dokumentů snaží nahlížet trochu jinak. Snažíme se, aby se návštěvníci naší konference zajímavou formou dozvěděli něco, co se jinde nedozví. Věnujeme se aktuálním tématům, sledujeme vývoj u nás i ve světě, podílíme se na přípravě zásadních aspektů správy dokumentů a informací a chceme tyto všechny věci vysvětlovat a diskutovat o nich. Ale nejen tak naprázdno, ale snažíme se i hledat v součinnosti s partnery řešení palčivých problémů v této oblasti.

Organizační tým konference CNZ 2013
1 (2)2 (1)  1  4 (2)  4 
IBM icz - kopie  5 (1)9
107 (1)
Shares