Přeskočit na obsah

Kontrolní seznam požadavků na ERMS

Shares

Metedický návod na ESSLMinisterstvo vnitra vydalo 18.7.2014 dlouho očekávaný metodický návod pro kontrolu výkonu spisové služby vedené prostřednictvím elektronického systému spisové služby u veřejnoprávních původců.

Tento metodický návod je určen veřejnoprávním původcům, kteří si chtějí ověřit, že jejich výkon spisové služby odpovídá klíčovým požadavkům platné právní úpravy. Dále je určen kontrolním orgánům jakožto metodický návod pro kontrolu u veřejnoprávních původců.
Metodický návod je pojat jako seznam a obsahuje vybrané požadavky především Zákona č. 499/2004 Sb., Vyhlášky č. 259/2012 Sb. a Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby.
Autoři jsou zároveň aktivními členy CNZ.
Metodický návod naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.
Návrh aktualizované a doplněné Metodiky pro kontrolu spisové služby vedené prostřednictvím elektronického systému spisové služby naleznete od 1. dubna 2016 na stránkách Národního archivu.
Shares