Přeskočit na obsah

Zpráva z akce

Shares

Úvodní slovo bloku, koncipovaného ve spolupráci se sdružením CNZ („Co po nás zbude“), pronesl předseda sdružení CNZ Jan Heisler. Jeho řeč byla přehledným shrnutím současného stavu elektronické archivace v naší zemi a seznámením s odbornými aktivitami, které se této oblasti věnují. V České republice je tato problematika, již tradičně, předmětem Konference CNZ, jejíž 6. ročník se uskuteční 22. 9. 2011 v prostorách Národního archivu v Praze.

Jiřího Bernase (Národní archiv), dalšího z hostů bloku, si pravidelní účastníci konference neodmyslitelně spojí s projektem Národního digitálního archivu (NDA). Jeho příspěvek se tentokrát soustředil na segment NDA nejviditelnější – archivní portál. Zástupce Národního archivu přítomné seznámil s navrženou koncepcí, s možnostmi využití portálu pro veřejnost, pro potřeby veřejné správy a dále s některými pravidly, které s ukládáním dokumentů a jejich přístupností úzce souvisí. Funkčnost portálu NDA bude, dle příslibu Jiřího Bernase, prezentována veřejnosti v roce 2012, v rámci Konference CNZ (září).

Jestliže se příspěvek o NDA pohyboval v poklidných vodách teorie, pak by následující příspěvek, nazvaný „Správa elektronických dokumentů ve státní správě po zavedení ISDS“, snesl přirovnání s bouří. V něm paní Věra Přeučilová (MD ČR) shrnula své zkušenosti s nástrojiCzechPOINT@Office a ISDS na Ministerstvu dopravy. Chvála však sálem nezazněla. Rozdílnost testovacího a ostrého prostředí v náběhu ISDS, problémy s prvním přihlášením, problém několikanásobného podání a s ukládáním doručenek DZ, to jsou jen některé z mnoha těžkostí, které zaměstnancům ministerstva dopravy ztrpčují práci a které musí každý den řešit.

Další prezentaci Jana Frka (ALIS) a Tomáše Lechnera (Triáda), předcházela malá znalostní anketa účastníků bloku na téma „Národní standard“. Po zjištění, že posluchači jsou znalostí zmíněného dokumentu téměř nepoznamenáni, pustili se pánové se zápalem do prezentace svého příspěvku, ve kterém se podělili o své zkušenosti s implementací Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby.

Velmi praktickou byla prezentace Petra Kuchaře (ICT Unie/ABRA Software). Ten své posluchače nejprve seznámil se stavem elektronické fakturace v České republice, aby jim následně představil formát elektronické faktury ISDOC, navržený českými firmami v ICT Unii. Nový formát ISDOC dovoluje komunikaci jak přes prostředníka (ISDS), tak i přímo (email), je v souladu s platnou legislativou a od roku 2008 také podporován ministerstvy vnitra a financí. Vše nasvědčuje tomu, že v blízké době se novým formátem setká také většina z nás.

V posledním příspěvku odborného bloku, nazvaném „Proč elektronické podpisy nejsou věčné?“, se Jiří Peterka pokusil u posluchačů vyvrátit všeobecný omyl, že platnost elektronických podpisů končí s tím, jak ztrácíme schopnost tuto platnost ověřit. Prezentace nezávislého publicisty a konzultanta, který se dlouhodobě věnuje problematice počítačových sítí a komunikací, byla současně ochutnávkou myšlenek nové stejnojmenné publikace, ve které uplatňuje jedinečnou schopnost nahlížet standardní problémy z nestandardních úhlů.

Prezentace bloku ISSS „Elektronické dokumenty a praxe ve veřejné správě“ jsou dostupné na www.isss.cz.

Petr Novák, CNZ
Shares