Přeskočit na obsah

Zpráva z akce

Shares

Úvodní slova patřila předsedovi pořádajícího sdružení CNZ, Janu Heislerovi a ředitelce MZA, Kateřině Smutné. Paní ředitelka hosty seznámila s historií, současností a smělými vizemi Moravského zemského archivu. Dále následovaly jednotlivé odborné příspěvky.

2 (3)
Ředitelka MZA Kateřina Smutná při zahájení semináře

Společný příspěvek Jindry Emmerové (MZA) a Petra Sušily (3S.cz, s.r.o.), nesl název „Co s tím co zbylo? Jak na to?“. Příspěvek byl zaměřen na způsob zpřístupnění jedinečných historických písemností. Na jejich přednášku plynně navázal s projektem „Monasterium“, umožňujícím neomezený přístup k historickým pramenům od raného středověku až po současnost (www.monasterium.net) Tomáš Černušák (MZA).

3 (3)
Přednáškový sál MZA v Brně

Další příspěvky se soustředily na ryze aktuální otázky. Mezi ně bezpochyby patřila prezentace Jindřicha Kodla (SIKS a.s.), věnovaná datovým schránkám. Zástupce společnosti, jež se stala řešitelkou projektu datových schránek České pošty, s.p., posluchače seznámil s ustanovením Zákona č. 300/2008 Sb., přechodovými ustanoveními a mnoha dalšími skutečnostmi, které jsou pro budoucí správce datových schránek nezbytné.

O základních principech projektu Národní digitální archiv a milnících jeho budování, informoval zástupce Národního archivu Jiří Bernas. Po přestávce, kterou účastníci využili na občerstvení a k prodiskutování uvedených témat, představil Jan Heisler datové schránky z pohledu veřejné strávy. Svou prezentaci vyhotovil na základě podkladů, poskytnutých MČ Praha 1.

O vlivu legislativních změn a specifikách informačního systému Magistrátu města Brna zasvěceně pohovořil vedoucí oddělení správy informačního systému Vladimír Halm. Ve své prezentaci obeznámil s konkrétními dopady na agendy, vizí budoucnosti IS na úřadě a nezbytnými předpoklady pro vytvoření funkčního modelu e-governmentu.

Posledními příspěvky byly prezentace partnerů semináře, společnosti ICZ a Adobe Systems. Jejich zástupci, Martin Seget a Vladimír Střálka, představili řešení, která se snaží novým požadavkům legislativy vycházet vstříc.

4 (3)
Na akcích CNZ, o.s. již tradiční – závěrečné slosování anket
zpracoval: Petr Novák
foto: www.mza.cz
Shares