Přeskočit na obsah

Workshop 2014 – Geodata

Shares
[wpb_childpages]
Workshop nad problematikou „prostorových dat/geodat“
Dne 22. května 2014 se v prostorách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) v Praze uskutečnil odborný workshop nad problematikou „prostorových dat/geodat“, pořádaný sdružením CNZ ve spolupráci s ČÚZK, Ministerstvem vnitra, krajskými úřady a dalšími partnery.
První část workshopu byla věnována Digitální mapě veřejné správy. DMVS byla resp. je jedním z nejvýznamnějších počinů na poli geoinformatiky veřejné správy za posledních 5 let. Přinesla řadu zkušeností, které na semináři byly vyhodnoceny z pohledu:
  • ČÚZK jako subjektu zodpovědného za aktualizaci účelové katastrální mapy (ÚKM), která je klíčovou součástí DMVS
  • krajských úřadů jako nositelů projektu
  • zástupců soukromé sféry jako řešitelů projektu
Na DMVS jednoznačně navazují tyto trendy:
  • pokračovat v projektu jak na úrovni krajů, tak jej (viz „memorandum krajů“) přenést na celostátní „sjednocenou“ úroveň
  • řešit problémy, na které projekt narazil jako na zásadně omezující, na širší základně a na vyšší úrovni, tedy strategickým materiálem na „národní úrovni“, do jehož tvorby by byla zapojena zásadní část subjektů veřejné správy, akademické sféry, privátní sféry a neziskového sektoru.
Ucelenou odpověď na všechny výzvy z oblasti využití geoinformatiky by měla dát „Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie)“, které byla věnována druhá část semináře. Kromě souhrnného představení dokumentu GeoInfoStrategie a jeho klíčové části (Národní sady prostorových objektů – NaSaPO) byly diskutovány i některé zásadní problémy „geoinformační komunity“. Byly zmíněny případně diskutovány tyto problémové okruhy:
  • win-win strategie „veřejná správa – soukromý sektor“
  • vztahy rezortu ČÚZK s ostatními složkami veřejné správy
  • vztah plánované Národní sady prostorových objektů a ostatních geodat („NaSaPO nemohou být všechna geodata, geodata nejsou jen NaSaPO“)
  • problémy legislativy specificky se týkající přímo GeoInfoStrategie i problémy legislativy obecné (Zákona o veřejných zakázkách) a pravidel pro čerpání prostředků z EU

 

Shares