Přeskočit na obsah

Zpráva o průběhu

Shares

Ve čtvrtek 14. května 2009 proběhlo v budově Národního archivu v Praze pracovní setkání k tématu zavedení Informačního systému datových schránek (ISDS) pro subjekty orgánů veřejné moci. Cílem akce bylo seznámit odbornou veřejnost se stavem tohoto projektu a s detaily přípravy uvedení ISDS do provozu. Akciorganizovalo sdružení Co po nás zbude, o kterém jsme na stránkách Ikara informovali například v souvislosti s loňskou konferencí CNZ 2008.

..
..

1 (1)
Vchod do Národního archivu, kde se konalo pracovní setkání
..
..

Datové schránky

Datové schránky na pracovním setkání představil Petr Stiegler, ředitel sekce rozvoje služeb a eGovernmentu České pošty. Stručně řečeno, datová schránka je elektronické úložiště, které slouží k doručování úředních dokumentů orgánům veřejné moci. Takových orgánů je celá řada, patří sem například ministerstva, soudy, policie, armáda, Česká televize, Český rozhlas, zdravotní pojišťovny atd.

Je třeba zdůraznit, že datové schránky jsou plnohodnotnou formou oficiální a úřední komunikace. Zpráva dodaná přes datovou schránku tak plně nahrazuje doporučenou zásilku, a to i do vlastních rukou. Systém datových schránek bude kromě odesílání a přijímání zpráv umět i sledovat stav doručení zpráv a chybět nebude ani posílání notifikací (mailem nebo SMS). Autenticitu úřední komunikace zajišťují elektronické podpisy a časová razítka.

..
..

2
O problematiku zavedení ISDS byl veliký zájem.
..
..

Datové schránky slibují pro své zřizovatele i finanční úspory. Pro soukromé subjekty bude posílání zpráv zcela zdarma, ceny pro orgány veřejné moci se budou odvíjet od celkového počtu transakcí (řádově od 9.90 do 17.90 Kč). K dispozici je i jednoduchýkalkulátor, kde si zájemci mohou vypočítat, kolik po startu ISDS ušetří. V ukázce Plzeňského kraje se jednalo o úsporu od 18 do 55 % (v závislosti na počtu transakcí a tedy i tarifu).

Od 1. května 2009 probíhá pilotní provoz systému a ladí se poslední detaily a předpisy, od 1. června bude k dispozici veřejné testovací prostředí pro vybrané zájemce, 1. července 2009 ISDS oficiálně odstartuje. V tomto přechodném období začne samotné zřizování datových schránek a rozesílání přístupových údajů, přičemž od 1. listopadu pak budou automaticky aktivovány datové schránky těm, kteří tak do té doby neučiní (a kteří je mají podle zákona mít povinně – tj. zmiňované orgány veřejné moci).

Prostředí ISDS

Součástí programu byla i ukázka přístupu do systému ISDS. V zásadě existují dvě možnosti: do systému je možné přistupovat přes webové rozhraní nebo z prostředí jiných aplikací (jako například spisové služby). Aleš Kučera ze společnosti NovellPraha ukázal variantu první, tedy webové rozhraní. Tuto možnost si ostatně může vyzkoušet každý, protože od 1. června je k dispozici demo ISDS.

..
..

3

Přihlašovací obrazovka systému datových schránek

..
..

Samotná práce s datovou schránkou je podobná klasickému e-mailu, pouze s určitými specifiky. Po přihlášení (s pomocí uživatelského jména a hesla) se zobrazí úvodní obrazovka a na uživatele hned „vyskočí“ informační okénko s počtem nových zpráv. To je velmi důležitá informace, protože okamžikem přihlášení uživatele do datové schránky se tyto nové zprávy považují za doručené. Podobně jako u listovních zásilek platí i tzv. fikce doručení, kdy se zpráva považuje za dodanou po deseti dnech, tedy i když se uživatel nepřihlásí.

Hlavní menu systému obsahuje čtyři základní volby: přijaté zprávy, odeslané zprávy, vytvoření nové zprávy a nastavení. V rámci prezentace bylo představeno jak vytvoření nové zprávy, tak její následně přečtení a sepsání odpovědi z druhého účtu. Každý uživatel si jistě udělá na ISDS vlastní názor, nicméně samotná práce se systémem na mne působila poměrně jednoduše a přehledně. Nikde jsem si ale nevšiml kupříkladu vyhledávání, které by samozřejmě nemělo chybět.

..
..

4
Ukázka hlavního menu systému ISDS

..

..

Důležitou součástí systému je také integrovaná databáze subjektů, které jsou do ISDS zapojeny a mají tedy zřízenou a aktivovanou datovou schránku. Vyhledávání probíhá s pomocí formuláře, kam lze zadat například typ schránky, ID schránky, IČO či název organizace. Na základě těchto údajů systém vyhledá odpovídající adresáty, po vybrání toho správného je možné připravit a odeslat novou zprávu. Jak bude tento systém spolehlivý nám ale ukáže samozřejmě až ostrý provoz.

Otázky a nejasnosti

Kolem datových schránek a projektu ISDS panuje i celá řada sporných otázek a nejasností. Problematická je například otázka formátů, protože ačkoliv systém oficiálně podporuje téměř vše kromě spustitelných souborů (.exe), ve skutečnosti je nemyslitelné, aby měl každý úřad k dispozici programy určené k otevření všech možných formátů. Naopak, na základě platné legislativy je jako primární soubor definovaný formát PDF, který ale nemusí stačit na všechno (zazněl třeba příklad s návrhy rozpočtů, které jsou obvyklé v rozsáhlých excelových tabulkách, a ty by se daly do .pdf dokumentu konvertovat jen obtížně).

..

..

5
Někteří přednášející a panelisté z diskuze

..

..

Další otazníky se týkají nákladů. Je pravda, že datové zprávy jsou levnější než klasická pošta, ale přesto se nejedná o nijak zvlášť významnou úsporu; odpůrci projektu proto celý systém berou jako „trafiku“ České pošty. Navíc je nutné počítat i s dalšími poplatky a náklady – od volitelných SMS notifikací, přes dlouhodobou archivaci, až po vytvoření autorizované konverze dokumentu, která je zpoplatněna částkou cca 30 Kč za každou načatou stránku A4.

Se zmiňovanou archivací to také nebude úplně jednoduché, protože datové zprávy se uchovávají pouze 90 dnů a pak jsou automaticky smazány. Bude tedy nutné zajistit si nějaké dlouhodobé uchovávání elektronických dokumentů, a to buď ve svém vlastním systému, nebo si tuto archivaci objednat jako nadstandardní službu u České pošty. Další možností je samozřejmě i ona autorizovaná konverze, ale ta by    byla u všech zpráv finančně neúnosná.

Velmi překvapivá je také skutečnost, že ačkoliv by měl být systém brzy spuštěň, ještě nejsou k dispozici ani všechny prováděcí předpisy. Ostatně datové schránky teprve čeká i bezpečnostní audit (v červnu 2009), přičemž koordinátoři projektu si teoretické selhání pro jistotu ani nepřipouštějí. V diskuzi také zazněla otázka, jestli systém vydrží nápor přístupů a dotazů po spuštění ostrého provozu. Odpovědí bylo optimistické „věříme, že ano“, což účastníky setkání ovšem příliš neuklidnilo.

..

..

6
Zakončení diskuze a poděkování účastníkům

..

..

Závěrem

Jak je patrné, datové schránky mají před sebou ještě celou řadu překážek. Chaotické přípravy umocňuje (kromě napjatého harmonogramu a nejasností kolem předpisů) i skutečnost, že si Ministerstvo vnitra, které datové schránky zřizuje, nedokázalo včas zaregistrovat ani českou doménu. Veškeré informace jsou tedy prozatím na adresewww.datoveschranky.info, která samozřejmě nepůsobí tak oficiálně, jako zamýšlená doména .cz.

Každopádně samotné pracovní setkání bylo velmi příjemné a informativní. Ovšem jak jsem již zmínil, teprve následující měsíce nám ukáží, jestli bude projekt ISDS dostatečně funkční, robustní a použitelný i v ostrém provozu. Stále totiž existuje mnoho otázek, na které zatím nemáme uspokojivé odpovědi – a stačit nemusí ani optimismus zainteresovaných skupin.

Rylich, Jan. Datové schránky aneb ISDS za dveřmi. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 6 [cit. 08.07.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5546>. urn:nbn:cz:ik‐005546. ISSN 1212-5075.
Zprávu o průběhu Kulatého stolu naleznete na: http://www.ikaros.cz/node/5546
Shares