XIII. ročník Konference CNZ s podtitulem „Dokument nebo život“

proběhl dne 9. října 2018 v kinosále Národního archivu v Praze 4 – Chodovci, pod záštitou náměstka ministra vnitra, pana Petr Mlsny a ředitelky Národního archivu v Praze, paní Evy Drašarové.

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM A ÚČASTNÍKŮM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA VYDAŘENÉM PRŮBĚHU KONFERENCE!


 

   PARTNĚŘI ROKU 2018

   
 IPSD  

PROGRAM KONFERENCE

Zahájení konference
Jan HEISLER, předseda CNZ
Eva DRAŠAROVÁ, ředitelka Národního archivu

Dopolední plenární část

MIMOŘÁDNÝ DISKUZNÍ BLOK

Návrh zákona o právu na digitální služby – dopady na správu dokumentů.

Moderátor: Vít CVRČEK, CNZ
Je návrh zákona o právu na digitální služby nezbytný? Co jeho realizace přinese? Nejde jen o generování obchodních příležitostí pro ICT průmysl? Neměl by připravovaný zákon ukládat i nějaké povinnosti občanům? Dokáže stát opravdu vést plně elektronická řízení? Můžeme vůbec žít bez papírových dokumentů a procesů?

Účastníci bloku:
Zdeněk ZAJÍČEK – ICT unie
Tomáš BEZOUŠKA – IPSD
Robert PIFFL – Ministerstvo vnitra
Tomáš LECHNER – CNZ

I. DISKUZNÍ BLOK

Propojení informačních systémů je nezbytný krok v dalším rozvoji eGovernmentu.

Moderuje: Tomáš LECHNER, CNZ
Propojování informačních systémů spravujících dokumenty prostřednictvím jednotného rozhraní s sebou přináší velké množství úkolů, výzev a rizik. Víme, jak to udělat? Nové požadavky na elektronickou komunikaci veřejné správy s občany posouvají správu dokumentů na zcela novou úroveň. Jsme na to připraveni?

Účastníci bloku:
Miroslav ČEJKA – GORDIC
Elektronický dokument – stavební prvek eGovernmentu
Zbyšek STODŮLKA – Národní archiv
Petr KUCHAŘ – Ministerstvo vnitra
Miloslav MARČAN – Ministerstvo průmyslu a obchodu

II. DISKUZNÍ BLOK

Správa elektronických dokumentů – umíme to?

Moderuje: Martina KŘEŠŤÁKOVÁ, CNZ
Umíme se již obejít bez papíru? Ačkoli evidenci a oběh dokumentů veřejná správa již rutinně zajišťuje v elektronických systémech spisové služby, malá pozornost byla dosud věnována konci životního cyklu dokumentů. Jak správně nastavit skartační lhůty? Jak provádět skartační řízení z elektronických systémů spisové služby? Je vše v souladu s GDPR a eIDAS? To je jen několik z mnoha aktuálních palčivých otázek.

Účastníci bloku:
Vojtěch RYCHTECKÝ – GORDIC
Stanislav FIALA – IPSD
Jan FRK – Pracovní skupina pro NSESSS
Karolína ŠIMŮNKOVÁ – Národní archiv
Jiří ÚLOVEC – Ministerstvo vnitra

Zakončení konference
Vyhlášení nového ročníku soutěže IT Projekt roku a Cena CNZ


FOTOGALERIE