Přeskočit na obsah

Pozvánka na semináře IPSD

  • PN 
Shares

Vážení příznivci spisové služby a správy dokumentů,

dovolte, abychom Vás v rámci našeho pravidelného informačního zpravodaje pozvali na poslední čtyři semináře z oblasti spisové služby, správy dokumentů a dalších souvisejících témat, které náš spolek v prvním pololetí letošního roku pořádá.

V první řadě bychom Vás tímto rádi pozvali na akreditovaný kurz „Důvěryhodná správa dokumentů v digitální podobě„. Jedná se o vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako průběžné vzdělávání pro úředníky (AK/PV-473/2018) a vedoucí úředníky (AK/VE‑260/2018).

Kurz je zaměřený na prohloubení a sjednocení znalostí správy dokumentů v podobě analogové i digitální, seznámení s platnou národní a mezinárodní legislativou, a zejména na problematiku krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého důvěryhodného a právně průkazného ukládání dokumentů v digitální podobě.  Nové trendy ve správě dokumentů v digitální podobě a v bezpečné práci s elektronickými systémy pro správu dokumentů vytvoří prostor pro diskusi a Vaše otázky.

Kurzem Vás provede Ing. Martina Macek, certifikovaná lektorka, dlouholetá členka sdružení IPSD a odbornice v oblasti péče o dokumenty v digitální podobě.

Detailní informace o semináři včetně přihlášky k účasti naleznete na adrese http://www.ipsd.cz/2019/03/28/akreditovany-kurz-duveryhodna-sprava-edokumentu/

Elektronizace je sále (nebo už zase?) často skloňovaným pojmem v celé veřejné správě. Trochu stojaté vody posledních několika let rozvířilo nařízení eIDAS, které definitivně zrovnoprávnilo papírový dokument s digitálním a které nám přineslo zákon o službách zajišťujících důvěru v elektronických transakcích a další legislativní novinky. Po roce čekání byla také přijata česká právní úprava navazující na GDPR, která poměrně razantně zasáhla i do spisové služby.

Na středu 22. května proto připravujeme průřezový seminář nazvaný „Životní cyklus e-dokumentu v právním prostředí EU„, v jehož průběhu získáte ucelený přehled o stavu legislativy e-governmentu v EU, jeho vývoji a očekáváních. Dozvíte se, co jsou elektronické dokumenty a metadata, jaké jsou jejich hlavní přínosy a potenciál. Získáte představu o ideálu elektronického úřadování za využití prostředků e-identity, o životním cyklu e-dokumentu a potřebách dlouhodobého ukládání v systémech veřejné správy a základních registrech. V průběhu semináře bude prostor pro diskusi a Vaše otázky.

Seminářem bude provázet Ing. Robert Piffl, člen IPSD, odborník na životní cyklus elektronických forem dokumentů s více než 20 lety praktických zkušeností v oboru správy dokumentů.

Detailní informace o semináři včetně přihlášky k účasti naleznete na adrese http://www.ipsd.cz/2019/03/27/seminar-zivotni-cyklus-edocumentu-veu/.
O týden později naváže na toto téma další seminář zaměřený na novinky v oblasti spisové služby a správy dokumentů, nazvaný „Novinky v doručování ve správním řízení„. Tématem semináře, který se koná ve středu 29. 5. 2019, bude rekapitulace správného úředního postupu dle praktických zkušeností, ale také možné následky za jeho porušení. V neposlední řadě pak budou diskutovány různé způsoby a formy doručování a časté obstrukční jednání adresátů. V průběhu semináře bude prostor pro diskusi a Vaše otázky.

Seminářem bude provázet Jan Frk, odborník v oblasti správy dokumentů, architekt elektronických systémů pro správu dokumentů, analytik a lektor. Spolupracuje na přípravě slovníku pojmů, legislativních a technických norem. Člen odborných sdružení IPSD, CNZ, ICT unie, IIO.

Detailní informace o semináři včetně přihlášky k účasti naleznete na adrese http://www.ipsd.cz/2019/03/28/seminar-dorucovani-ve-spravnimrizeni/.

Jan Frk bude také lektorem posledního semináře před prázdninovou přestávkou, nazvaného „Elektronické ověřovací prvky — podpis, pečeť, časové razítko, tvorba a ověřování„. Tématem semináře bude správný úřední postup při detekci, kontrole, vyhodnocení a následné dlouhodobé zachování právní platnosti dokumentů obsahujících elektronický podpis, pečeť a časové razítko. V průběhu semináře bude prostor pro diskusi a Vaše otázky.

Detailní informace o semináři včetně přihlášky k účasti naleznete na adrese http://www.ipsd.cz/2019/03/28/seminar-el-overovaci-prvky/.

Pro členy CNZ platí na těchto akcích 20 % sleva.

Tomáš Bezouška
president IPSD

Shares