Přeskočit na obsah

Státní oblastní archiv v Praze hledá metodika elektronických skartací a péče o elektronické archiválie

 • JF 
Shares

Státní oblastní archiv v Praze hledá státního zaměstnance na obsazení služebního místa

odborný rada – metodik elektronických skartací a péče o elektronické archiválie ve Státním oblastním archivu v Praze v oboru státní služby č. 35 – Archivnictví a spisová služba

Práce bude vykonávána ve služebním poměru.

Služební úřad (místo výkonu služby): SOA v Praze, Archivní 2257/4, Praha 4.

Jedná se o služební poměr na dobu neurčitou na plnou služební dobu.

Nástup: od 1. 3. 2016, případně dle dohody.

Základní kvalifikační požadavky na služební místo:

 • vysokoškolské vzdělání magisterského stupně
 • znalost anglického jazyka
 • velmi dobrá orientace v oblasti archivnictví a vedení spisové služby u veřejnoprávních původců (min. v rozsahu znalosti zák. č. 499/2004 Sb., vyhl. č. 259/2012 Sb., Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby)
 • základní (uživatelská) orientace v ICT
 • základní orientace v oblasti dlouhodobého uchovávání digitálních archiválií (standard OAIS)
 • praxe v archivnictví výhodou
 • praxe v digitalizaci a zpřístupňování digitálního obsahu výhodou
 • velmi dobré komunikační a organizační schopnosti
 • schopnost týmové i samostatné práce, odpovědnost, spolehlivost, příjemné profesní vystupování
 • morální bezúhonnost

Popis činností vykonávaných na uvedeném služebním místě:

 • odborná asistence při výběru digitálních archiválií u veřejnoprávních původců a jejich ukládání do Národního digitálního archivu
 • podpora při správě a zpracování digitálních archiválií
 • komunikace s Národním digitálním archivem, podíl na tvorbě metodických návodů z oblasti péče o digitální archiválie
 • sledování implementace elektronického úřadování ve Středočeském kraji
 • účast na kontrolách vedení spisové služby u původců
 • řízení správy dat a zpřístupňování elektronických dokumentů Státního oblastního archivu v Praze

Nabízíme:

 • stabilitu státní správy, pravidelný termín výplaty platu
 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí s dlouhodobou perspektivou
 • 5 týdnů dovolené, stravenky
 • platové zařazení: 13. platová třída dle zákona č. 234/2014 Sb., a nařízení vlády č. 279/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • možnost odborného i kariérního růstu, školení, vzdělávání v oboru.

Požadované dokumenty:

·       Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo;

·       Čestné prohlášení o státním občanství nebo prostá kopie průkazu totožnosti;

·       Čestné prohlášení o svéprávnosti;

·       Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (ke dni podání žádosti);

·       Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání nebo originál nebo úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání;

·       Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti nebo lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb;

·       Strukturovaný profesní životopis;

·       Motivační dopis;

 • Listiny prokazující, že žadatel je státním zaměstnancem a splňuje profesní kvalifikační předpoklady, tedy délku praxe, resp. činností podle § 5 zákona č. 234/2014, o státní službě (nejlépe potvrzením o zaměstnání a osvědčení o složení slibu, atd.) – pouze pro ty žadatele, kteří jsou státními zaměstnanci.

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo s veškerými přílohami předepsanými v zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě, naleznete na:

http://www.soapraha.cz/index.php?lang=cze&archiv=1&page=volna-mista

a vyplněné zasílejte, prosím, do 22. 1. 2016 na adresu:

Státní oblastní archiv v Praze

Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4

K rukám personalistky Vladimíry Kabrdové

Obálka, resp. elektronická zpráva s elektronicky uznávaným podpisem či datová zpráva, musí být označena slovy „Neotvírat“ a „VŘ: odborný rada – metodik elektronických skartací a péče o elektronické archiválie ve Státním oblastním archivu v Praze“.

Pro případné dotazy ohledně žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo a další bližší informace k nabízenému služebnímu místu poskytne personalistka Vladimíra Kabrdová, tel.: 974 847 372, e-mail: vladimira.kabrdova@soapraha.cz.

Shares