Přeskočit na obsah

Národní archiv pořádal mezinárodní workshop Archives in Digital Age

  • JF 
Shares

Ve dnech 24. a 25. září 2015 proběhl v Národním archivu mezinárodní workshop Archives 5in Digital Age s podtitulem Digital Archiving in Czech and German Perspective: Architecture, Tools, Results. Semináře se účastnili čtyři desítky odborníků z řad archivářů, knihovníků, univerzitních a IT pracovníků, kteří se dlouhodobě zabývají problematikou digitální archivace. Úvodní příspěvek Zbyška Stodůlky (Národní archiv) připomenul širší rámec zahrnující elektronizaci veřejné správy, legislativní změny a problémy, se kterými se digitální archivnictví v otázce ukládání a zpřístupňování v obou zemích musí vyrovnat.

Workshop byl koncipován především jako diskusní. Po dvou úvodních pohledech na problematiku následovala diskuse k jejím jednotlivým aspektům. V prvním bloku zabývajícím se architekturou digitálních archivů přiblížil Kai Naumann (Landesarchiv Baden-Württemberg) dvanáctiletou zkušenost s vytvářením digitálního archivu v německém právním prostředí a přejímáním archiválií v digitální podobě, zejména rozsáhlých databází. Tomáš Dvořák (Archiv Hlavního města Prahy) popsal vývoj a situaci digitálního archivnictví v České republice a poukázal na jeho problematické aspekty, zejména stran neplnění zákonných požadavků původci. V dalším bloku věnovaném využití open-source v digitálním archivnictví prezentoval Marco Klindt (Zuse Institut Berlin) LTP systém Archivematica a jeho možnosti pro budování digitálního archivu. Marek Melichar (UK Praha) ukázal možnosti a úskalí budování digitálního archivu ve světě knihoven a představil výstupy z projektu, který se zabýval testováním LTP Archivematica pro tyto účely.

Druhý den byl na testovacích datech představen systém digitálního archivu DIMAG, který v kooperaci vyvíjí zemské archivy Bádenska-Württemberska, Hesenska a Bavorska, který se rozšiřuje nejen o dalších pět archivů spolkových zemí (Digitales Archiv Nord), ale formou služby i o specializované úřady nebo samostatné archivy, např. komunální. Dalším ukázkám vévodil LTP systém Archivematica, nejprve jako součást workflow digitálního archivu Zuse Institutu v Berlíně, následně jej v kontextu budovaného Národního digitálního archivu představil i Národní archiv. Zároveň přiblížil i architekturu v současnosti připravovaného Archivního portálu, který zajistí různým skupinám uživatelů přístup k funkcionalitám digitálního archivu.

Účastníci semináře ocenili možnost setkání a diskuse se zahraničními specialisty, a také formát workshopu, který umožnil praktickou výměnu zkušeností a to i v rámci českého prostředí napříč archivy, knihovnami a akademickými pracovišti. Výzvu pro archiváře v obou zemích představují časté změny legislativy a velice dynamický rozvoj, např. v německém digitálním archivnictví vědomě neřešená problematika platnosti elektronických podpisů a časových razítek. Na toto setkání by Národní archiv rád navázal obdobným workshopem v příštím roce k tématu archivních portálů a jejich služeb.

Shares