Přeskočit na obsah

Metodika pro vytváření bezpečnostních kopií archiválií v digitální podobě (Národní archiv)

  • JF 
Shares

Metodika pro vytváření bezpečnostních kopií archiválií v digitální podobě byla zpracována v rámci výzkumného projektu „Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu“ (financováno z prostředků Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 – 2015 (BV II/2 – VS)). Zabývá se podmínkami a požadavky tzv. bezpečnostní digitalizace. Cílem je poskytnout archivům návod, který umožní vytvářet bezpečnostní kopie archiválií v digitální podobě s využitím stávající technologické infrastruktury a znalostního rámce. Metodika se zaměřuje na digitalizaci statických analogových dokumentů, které tvoří největší podíl z archiválií uložených ve veřejných archivech České republiky. Metodika pokrývá v úplnosti všechny základní fáze digitalizačního procesu, jmenovitě organizační rámec bezpečnostní digitalizace, vymezení kompetencí, alokaci zdrojů, přípravu digitalizačního projektu, výběr archiválií k digitalizaci, zásady přípravy archiválií k digitalizaci, manipulaci s archiváliemi v průběhu digitalizace a související kontroly (úplnosti a kvality výsledných reprodukcí), technické požadavky na snímací zařízení, nastavení technických parametrů digitálních kopií, popis bezpečnostních kopií a jejich uložení.

Metodika je primárně určena k využití archivům, které plní povinnosti dle archivního zákona. Ostatní paměťové instituce mohou tuto metodiku nebo její části fakultativně využít v rámci svých činností v oblasti péče o svěřené sbírky.

Na stažení odkazem pod článkem na http://www.nacr.cz/G-Vyzk/metodika2015.aspx

Shares