Přeskočit na obsah

V Praze se rozhoduje o důvěryhodnosti

  • JF 
Shares
ETSI meeting

Praha v těchto dnech hostí jednání pracovní skupiny ETSI pro elektronické dokumenty a doručování. Na třídenním jednání by se měly posoudit revize souvisejících norem a měly by se vytvořit základy pro prováděcí standardy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS).

Jednání zahájil úvodním slovem Michal Rada z ČR a připomněl důležitost digitální kontinuity, včetně shody nad podrobnostmi implementace eIDASu i potřebu postupného sbližování e-governmentu v jednotlivých členských státech EU. Účastníci meetingu mají dva dny na pracovní diskuse a středeční dopoledne budou věnovat schvalování výsledných draftů. Nařízení eIDAS má v rámci celé Evropské unie sjednotit elektronickou identitu občanů a zavést takzvané důvěryhodné elektronické služby a sjednotit důvěryhodnost digitálních dokumentů.
Nařízení bylo schváleno v loňském roce, avšak teprve teď se pracuje na jeho prováděcích předpisech. ETSI je evropskou technickou standardizační organizací, jež vytváří mimo jiné i mezinárodní normy, evropské harmonizované normy a prováděcí standardy a předpisy EU. Na pražském jednání se budou precizovat principy důvěryhodnosti digitálních dokumentů, a to včetně podepisování a dalších znaků důvěryhodnosti. Součástí budou i revize norem 19102, 19122 a souvisejících, které by měly v revidovaných verzích být základem technických specifikací a standardů pro eIDAS.
Shares