Přeskočit na obsah

ČSN ISO 16363 Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru – Audit a certifikace důvěryhodných digitálních úložišť (csnormy.cz, 10/2014)

  • JF 
Shares
Tato mezinárodní norma stanovuje doporučený postup pro posuzování důvěryhodnosti digitálních úložišť. Lze ji použít pro všechny typy digitálních úložišť. Tuto mezinárodní normu lze použít jako základ pro certifikaci.
Hlavním účelem tohoto dokumentu je stanovit doporučený postup CCSDS, na němž má být založen proces auditu a certifikace sloužící k posouzení důvěryhodnosti digitálních úložišť. Tento dokument může být použit pro všechny typy digitálních úložišť.
Tento dokument je určen především těm, kteří nesou odpovědnost za provádění auditů digitálních úložišť, a také těm, kteří se věnují digitálním úložištím nebo za ně nesou odpovědnost a usilují o objektivní měření důvěryhodnosti svého úložiště. Některé instituce mohou tyto ukazatele použít i při návrhu nebo úpravách vlastního digitálního úložiště.
Shares