Přeskočit na obsah

Zpráva o konferenci CNZ 2019

 • PN 
Shares

KONFERENCE CNZ 2019
„Konec elektronického dokumentu v roce 2020“

8. října 2019 se v Národním archivu v Praze uskutečnila odborná konference „Co po nás zbude“, organizovaná stejnojmenným spolkem, který se problematice digitální kontinuity a důvěryhodnosti správy digitálních dokumentů ve veřejném i komerčním sektoru věnuje systematicky od roku 2006.V pořadí XIV. ročník zahájili úvodním slovem Jan Heisler, předseda spolku CNZ a paní Eva Drašarová, ředitelka Národního archivu. Úvodní příspěvek, nazvaný „Připravovaná legislativa v oblasti správy dokumentů“, byl v režii zástupce Ministerstva vnitra, pana Jiřího Úlovce, zastupujícího náměstka ministra vnitra, pana Petra Mlsnu, který odbornou konferenci zaštítil svým jménem. Obsah následujících příspěvků byl současně úvodem do jednotlivých diskuzních panelů, které proběhly pod názvy – Reflexe analýzy ESSL ústředních orgánů, Ochrana informací při správě dokumentů a Umění vypravit dokument.
Za vydařenou konferenci patří poděkování všem partnerům, společnosti Gordic, ICZ, Institutu pro správu dokumentů, Národnímu archivu, Oblastnímu archivu v Praze, společnosti sli.do a asociaci CACIO, která byla konferenci odborným partnerem. (cnz)

 

ZÁZNAM KONFERENČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

 

PARTNEŘI

 

FOTOGALERIE

 

PROGRAM KONFERENCE
Zahájení konference
Jan HEISLER, předseda CNZ
Eva DRAŠAROVÁ, ředitelka Národního archivu ČR
Jiří Úlovec, MV ČR

 • Připravovaná legislativa v oblasti správy dokumentůJiří ÚLOVEC, MV ČR
 • Příspěvek k bloku ITomáš LECHNER, CNZ
 • Příspěvek k bloku IIRobert PIFFL, MV ČR
 • Příspěvek k bloku IIIMartina KŘEŠŤÁKOVÁ, CNZ
 • Aktivity CNZJan HEISLER, CNZ


I. DISKUZNÍ BLOK

Reflexe analýzy ESSL ústředních orgánů

Jaké jsou základní poznatky z analýzy stavu spisové služby u centrálních orgánů státní správy, provedené v prvním pololetí Ministerstvem vnitra? S jakými nedostatky se původci potýkají nejčastěji? A jaké jsou jejich nejzávažnější dopady z pohledu důvěryhodnosti eSSL a faktického fungování původců? Jaká poučení vyplývají z analýzy pro původce? Jak proběhla tvorba akčních plánů a jaké budou další kroky ministerstva v této oblasti? Co ze zjištění se promítne do nového zákona o spisové službě? Na tyto a další související otázky odpoví tento programový blok.

 • Poznatky z analýzy ESSL ústředních orgánů – nejčastější problémy
 • Tvorba akčních plánů
 • Doporučení pro další původce
 • Nový zákon o spisové službě


II. DISKUZNÍ BLOK

Ochrana informací při správě dokumentů

Umíme zabezpečit eSSL a ISSD? Umíme správně identifikovat osoby nakládající s dokumenty? Umíme správně používat elektronické autentizační prvky? Splňují eSSL a ISSD požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti? Umíme to zkontrolovat? Máme jistotu, že jsou logy dostatečné a průkazné? Jaká přístupová práva mají dodavatelé? V tomto bloku se zaměříme na:

 • Komunikuje eSSL důvěryhodně?
 • Soulad s požadavky ZoKB a další legislativou v oblasti bezpečnosti
 • Soulad se zákonem 297/2016 Sb. a eIDAS
 • Ochrana osobních údajů v eSSL
 • Zabezpečení a ochrana přístupových práv do eSSL
 • Správa uživatelů a jejich oprávnění


III.
 DISKUZNÍ BLOK

Umění vypravit dokument

Starý známý postup razítko-podpis-obálka-pošta je stále více nahrazován moderním elektronický podpis-časové razítko-datová schránka. A co elektronická pečeť? Který elektronický podpis či pečeť? Jak vybrat správný datový formát pro dokument v digitální podobě? Jak vypravovat listinné dokumenty jako dokumenty v digitální podobě? Spousta otázek, na které nejsou jednoduché odpovědi. V tomto bloku se je pokusíme najít.

 • Validní elektronický dokument
 • Hybridní pošta
 • Formuláře a „inteligentní“ dokumenty
 • Dopady technických vad dokumentů
 • Jiné cesty přijmutí a odeslání dokumentu v elektronické podobě


Zakončení konference

 • Představení držitele Ceny CNZJitka KOTISOVÁ, Knihovna Jiřího Mahena v Brně
 • Vyhlášení nového ročníku soutěže IT Projekt roku
Shares