Přeskočit na obsah

Přednášející

Shares

Konference CNZ 2016

[wpb_samepages]

 
11.10.2016
od 09:00 do 17:00

Národní archiv v Praze – Chodovci

Záštita konference

Jan-Bartosek (1)

místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Jan Bartošek

 

eva_drasarova

Ředitelka Národního archivu
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
(Foto Radoslav Bernat)

Přednášející konference CNZ

Guercio-300x243

Maria Guercio

Italian legislation on digital records preservation: standards and policies for supporting certification and quality

Maria Guercio, Sapienza University of Rome, President of the Association of Italian Archivists – ANAI

The presentation will focus on the critical analysis of the Italian legislation in the domain of digital records preservation with specific reference to the role explicitly recognized in the national legal framework to the international standards (ISO 1472 – OAIS, ISO 16363 Audit) for supporting the medium and long-term preservation processes and ensuring the interoperability of digital resources among certified public and private repositories.

Special attention will be dedicated to the role of manuals and policies which are relevant for the quality of the records in the creation phase and for the sustainability of the whole process when they are transferred to the preservation systems: manuals for records creation and management in the public sector and manuals and standards for documenting the repositories are required by the public administrations and by all the repositories involved in the preservation of public records. Rules and technical competencies are also specified for the responsibilities implied in the chain of preservation. A list of detailed requirements for quality and security has been implemented according to the ISO 16363 by the Agency in charge of controlling and assessing the products and services provided by the repositories.

The presentation will  finally focus on the critical aspects of the whole system, specifically with reference to the role of the archival institutions and the national archival association which are strongly engaged in supporting the records  creators and digital repositories  with operational guidelines and training courses but are also aware that  successful plans in this environment  require a systematic approach based on a strategic vision but even more on the national and international cooperation.

Maria Guercio profile

Full professor of archival science and electronic records management at the University of Rome La Sapienza (http://www.lettere.uniroma1.it/users/maria-guercio),  she has contributed to relevant national and international initiatives for electronic recordeekping and digital preservation (such as InterPARES, Moreq) and EU-funded collaborative projects (such as ERPANET, CASPAR, APARSEN). Since 2011 she is component of ICA Programme Committee. In 2009 she has been the winner of 2009 Emmet Lehay Award for information and records management and in 2015 has been elected president of the National Association of Italian Archivists (ANAI) (2015-2019).

 hEJL

Jiří Hejl

Jiří Hejl se dlouhodobě věnuje bezpečnosti informací a zejména pak oblasti elektronického podpisu. Podílí se na přípravě technických norem souvisejících s elektronickým podpisem. Přes deset let pracoval jako provozní a technický ředitel v eIdentity a.s. V současné době má na starosti řízení bezpečnosti informací a implementaci Nařízení eIDAS v prostředí Správy státních hmotných rezerv.

 Zdenek-Jiricek-36

Ing. Zdeněk Jiříček

National Technology Officer, Microsoft Česká republika

Od července 2014 zastává pozici National Technology Officer, ve které je zodpovědný za oblast kybernetické bezpečnosti, technologické standardy a soulad technologií s legislativou.

Ve společnosti Microsoft pracoval Zdeněk již od roku 1993, kdy zastával různé pozice v pobočkách v České republice, v Belgii a v řízení regionu Microsoft CEE a EMEA. V létech 2007 – 2012 zastával ve společnosti Microsoft Corp. HQ pozici Industry Solutions Director v oblasti elektronické identity a modernizace infrastruktury v segmentu veřejné správy. V létech 2012-2014 byl angažován na MVČR jako konzultant pro oblast elektronické identity a EU projekt STORK 2. Zdeněk je absolventem Vysokého učení technického v Brně, kde vystudoval obor informační technologie. Dále studoval v r. 1992-1993 postgraduální program pro výkonné řídící pracovníky na Covenant College, Georgia, USA.

Miroslav_Sirl_100

Miroslav Širl

Nezávislý odborný konzultant v oblasti Digitální Kontinuity. V současné době pracuje jako externí konzultant pro řadu organizací jak z veřejné správy, tak z privátního sektoru.

Podílel se na realizaci řady projektů jako: „Technologický projekt Národního digitálního archivu ČR“, „Elektronizace justice ČR“, „Rozvoj aditivních služeb České pošty pro ISDS“.

Přednáší na odborných konferencích v ČR, i v zahraničí – SR, Maďarsko, Itálie, USA, Kanada, publikoval také řadu článků v odborných časopisech.

Aktivně se podílí i na aktivitách EU v oblasti Digitální kontinuity: Oblast tvorby norem pro dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů – DLM Forum, MoReq. APA, Člen pracovní skupiny celoevropského projektu SPOCS.

Je zákládajícím členem sdružení CNZ – „Co po nás zbude“ (Problematika dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů). Již osmým rokem vede programový výbor velmi úspěšné odborné konference o správě a archivaci elektronických dokumentů CNZ.

V letošním roce absolvoval Kurz pro Auditory a Manažery Digitálních úložišť v Haagu.

 miroslav-čejkaGORDIC

Ing. Miroslav Čejka

Absolvent ČVUT (FEL) a Masarykova ústavu vyšších studií v Praze. Vedoucí odboru DRMS a hlavní metodik spisové služby v programově-analytickém týmu společnosti GORDIC. Více než 20 let se teoreticky i prakticky zabývá metodikou spisové služby a dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů pro organizace veřejné správy. Metodicky vedl projekty spisové služby např. Magistrátu hl. města Prahy, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Kanceláře prezidenta republiky aj. Je členem v odborných sdruženích DLM Forum a CNZ.

Miroslav Čejka publikuje odborné články v oblasti metodiky spisové služba a archivnictví a přednáší jako externí lektor např. pro ČVUT (FEL, FIT) v Praze, VUT (FP) v Brně a SVŠE ve Znojmě.

 Ivo_Roso-OKSysteml

Ivo Rosol

Ivo Rosol vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor technická kybernetika. Jako interní aspirant v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV se věnoval studiu adaptivního řízení procesů popsaných stochastickými modely. Od roku 1986 působil jako odborný asistent na katedře elektrických strojů, přístrojů a pohonů elektrotechnické fakulty ČVUT. Zde se věnoval pedagogické a výzkumné práci v oblasti automatizovaného návrhu elektrických strojů až do roku 1990.

Od roku 1990 pracuje ve společnosti OKsystem, v současné době na pozici ředitele vývojové divize. Jeho současnou specializací jsou podnikové informační systémy, jejich analýza, návrh, implementace a provoz. V rámci této specializace se zabývá otázkami bezpečnosti, aplikace kryptografických technologií a implementací infrastruktury veřejných klíčů (PKI), elektronickému podpisu a problematice čipových karet. Je členem technického výboru TC224 evropské normalizační instituce CEN. Je držitelem osvědčení fyzické osoby pro přístup k utajovaným informacím, stupeň utajení Důvěrné, podle zákona 412/2005 Sb.

 neumann-libor

Ing. Libor Neumann, CSc.

Ing. Libor Neumann, CSc. se pohybuje v oblasti elektronické identity a řízení přístupu k elektronickým službám již více než 10 let. Pracuje na výzkumu a vývoji nové generace elektronické identity a zúčastnil se mezinárodních projektů v této oblasti. Byl také vedoucím pracovní skupiny „Visionary Task Force“ v evropském projektu SSEDIC (Scoping the Single European Digital Identity Community) a je členem bezpečnostního výboru IDESG (NSTIC USA).

img_7446x

Ing. Petr Pavlinec

V současné době vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina. Narozen v roce 1976, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze v oborech informační technologie, znalostní inženýrství a ekonomie. Svoji profesionální kariéru v ICT zahájil v roce 1996 jako programátor a správce CAD systémů firmy BOSCH Automatizace. Od roku 1999 pracoval jako správce internetového uzlu firmy Elson v Praze. V roce 2000 se stal produkt managerem ERP systému SRS pro ČR firmy Emel Brno, s.r.o.

Od roku 2001 pracuje jako vedoucí oddělení a později odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina. Během působení na krajském úřadě se stal místopředsedou Komise informatiky AKČR (2002-2004), předsedou pracovní skupiny GIS krajů (od 2005), členem Řídícího výboru Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost ČR (2013) a Monitorovacího výboru IROP.

Ve své pozici vedl a vede řadu rozvojových projektů IT kraje v oblasti rozvoje síťové infrastruktury (ROWANet, NGA sítě), datových center (regionální SAN, TCK), digitalizace a archivace (KDJ, KDS, KDU), elektronizace zdravotnictví (NIS, eMeDOCs) a datových skladů (BI kraje).

Petr Pavlinec je ženatý a otec dvou dcer.

 

 

 

 

 

Shares