Přeskočit na obsah

VIDEOZÁZNAM ze semináře – Technologie a architektura cloudu

  • MaK 
Shares

Jak vnímáme cloud? Věříme v jeho bezpečnost? Jaká je jeho budoucnost?

Videozáznam ze semináře, který uspořádalo CACIO – Česká asociace manažerů informačních technologií – ve spolupráci s CNZ, z. s., a partnerstvím Hewlett Packard Enterprise je ke zhlédnutí na YouTube kanálu CNZ.

Termín: 20. června 2024, od 14:00 – 16:00 hod.
Místo: On-line MS Teams
O tématu:
Cloud je nesporně jedno z klíčových témat diskusí manažerů ICT. Hledáme odpovědi na otázky:
• Vnímání cloudu? Co je a co není cloud?
• Zajímavé příklady (skrytých) cloudových řešení?
• Umím ošetřit bezpečnostní rizika spojená s cloudem a poskytovanými službami?
• Zálohování dat v cloudu. Jak moc věříme poskytovatelů cloudů?
• Jak cloud pomáhá rozvoji využívání umělé inteligence?
• Jak vidí potenciál/budoucnost cloudů jejich poskytovatelé?
Přijďte si pro informace, inspiraci a utřídit si myšlenky, diskutovat zkušenosti, teze, nápady.

Program
13:45 – 14:00 Přihlašování, test spojení
14:00 – 16:00 Panelová diskuse, na které budeme diskutovat a hledat odpovědi
• Jak vnímáme cloud? Co je a co není cloud? V čem nás cloud zklamal? V čem
nás příjemně překvapil?
• Příklady zajímavých skrytých cloudových řešení. Aneb používáme cloud, aniž
o tom víme … A je to správně?
• Jak moc věříme v bezpečnost dat v cloudu? Co vše dělají poskytovatelé
cloudů pro zvýšení kybernetické odolnosti?
• Zálohujeme data v cloudu? Jak? Věříme poskytovatelům cloudových řešení
ohledně zálohování?
• Jaká je budoucnost cloudových i on premise technologií?
16:00 Závěr

Shares