Přeskočit na obsah

Zpráva z konference CNZ 2022

  • MaK 
Shares

Premiéra po šestnácti letech

Byť titulek může působit nelogicky, je v zásadě pravdivý. Letošní, v pořadí již šestnáctá výroční konference spolku Co po nás zbude, která se konala v úterý 11. října, totiž byla poprvé v historii „hybridní“. A to v mnoha ohledech.

Zatímco menší část z bezmála dvou set padesáti účastníků zůstala doma a dění v sále Národního archivu na Chodovci pozorovala jen na monitoru svého počítače, sto dvacet osm účastníků využilo možnosti se po bezmála tříleté přestávce potkat se se zástupci „spisovkářské“ komunity. Mezi účastníky totiž byli nejen zástupci původců (a to jak z veřejné správy, tak i obchodních korporací), zástupci pracovní skupiny Ministerstva vnitra ČR připravující novelizaci vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a souvisejícího národního standardu a v neposlední řadě i zástupci třiadvaceti společností, dodávajících či implementujících elektronické systémy spisových služeb.  

Čekal na ně program, sestavený z dostupných informací nejen o přípravě podmínek pro legislativně zakotvený proces atestací dle § 69b a násl. Zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ale i z dalších oblastí s přímým dopadem na výkon elektronické spisové služby. Unijní legislativou počínaje. V jednotlivých blocích tak mimo jiné zazněly informace o probíhající novelizaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zkušenostech s realizací elektronického skartačního řízení či zabezpečením odpovídající úrovně kybernetické bezpečnosti.

Celý program konference byl zaznamenán, takže účastníci si jej budou moci připomenout na YouTube kanálu spolku CNZ.

Z výsledků následné dotazníkové ankety mezi účastníky vyplynulo, že „hybridní podoba“ se osvědčila, stejně jako výběr témat. Byť u některých částí programu šlo „jen“ o sumarizaci. Nebylo to však vinou prezentujících. Například novelizace nařízení eIDAS díky omezením, spojeným s pandemií COVID, nabrala bezmála dvouletý skluz. Zpožděna je i příprava atestací.

Z reakcí účastníků konference vyplývá, že se hybridní forma konference osvědčila. 

Výsledky dotazníkové ankety jsou k dispozici v členské sekci.

Shares