Přeskočit na obsah

Pozvánka na semináře IPSD – jaro 2019

  • PN 
Shares

Zveme vás k účasti na seminářích našeho partnerského spolku IPSD, které se konají na jaře roku 2019.
Pro členy CNZ platí na těchto akcích 20 % sleva. (cnz)

Problematika spisové služby se po nějaké době opět chystá na velké legislativní změny, připravuje se aktualizace Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby, v uplynulých dnech byla schválena technická novela vyhlášky v souvislosti s přijetím nového zákona o ochraně osobních údajů, a Ministerstvo vnitra se chystá na kompletní přepracování zákona o archivnictví a spisové službě. Připravili jsme proto na středu 24. dubna seminář nazvaný „Připravované změny legislativy o archivnictví a spisové službě, jejich dopady do praxe„, na kterém vystoupí Robert Piffl, který se na připravovaných změnách legislativy jako pracovník odboru archivnictví a spisové služby MV ČR přímo podílí.
Detailní informace o semináři včetně přihlášky k účasti naleznete na adrese http://www.ipsd.cz/2019/03/06/seminar-zmeny-legislativy-a-dopady-spisove-sluzby/.

Semináře budou pokračovat v polovině května po volných dnech ve středu 15. května workshopem z oblasti práce s utajovanými dokumenty, nazvaným „Úskalí fyzické bezpečnosti při práci s utajovanými dokumenty„, který se zaměří na osvěžení základních pojmů v oblasti utajovaných dokumentů, definici minimálního obsahu projektů podle kategorií zabezpečených oblastí, vysvětlení nejčastějších pochybení. V průběhu semináře bude samozřejmě také prostor pro dotazy a diskusi.
Seminářem bude provázet David Mareček, člen odborného sdružení IPSD, odborník v oblasti správy dokumentů, analytik, konzultant a lektor se zkušenostmi bezpečnostního ředitele. Spolupracuje na projektech správy dokumentů v organizacích veřejné správy.
Detailní informace o semináři včetně přihlášky k účasti naleznete na adrese http://www.ipsd.cz/2019/03/27/seminar-uskali-fyz-bezpecnosti/.
O týden později, ve středu 22. května pak připravujeme průřezový seminář nazvaný „Životní cyklus e-dokumentu v právním prostředí EU„, v jehož průběhu získáte ucelený přehled o stavu legislativy e-governmentu v EU, jeho vývoji a očekáváních. Dozvíte se, co jsou elektronické dokumenty a metadata, jaké jsou jejich hlavní přínosy a potenciál. Získáte představu o ideálu elektronického úřadování za využití prostředků e-identity, o životním cyklu e-dokumentu a potřebách dlouhodobého ukládání v systémech veřejné správy a základních registrech. V průběhu semináře bude prostor pro diskusi a Vaše otázky.
Seminářem bude provázet Ing. Robert Piffl, člen IPSD, odborník na životní cyklus elektronických forem dokumentů s více než 20 lety praktických zkušeností v oboru správy dokumentů.
Detailní informace o semináři včetně přihlášky k účasti naleznete na adrese http://www.ipsd.cz/2019/03/27/seminar-zivotni-cyklus-edocumentu-veu/.

Kontakt na zástupce IPSD:
Tomáš Bezouška
president
Institut pro správu dokumentů, z.s.
m: bezouska@ipsd.cz
t: +420 724 838 866
u: www.ipsd.cz

Shares