Přeskočit na obsah

Pozvánka na semináře IPSD – únor 2019

  • PN 
Shares

Zveme vás k účasti na seminářích našeho partnerského spolku IPSD.
Pro členy CNZ platí na těchto akcích 20 % sleva.

Ve středu 6. února se uskuteční seminář nazvaný „Novinky legislativy a metodika spisové služby„. Na semináři získáte ucelený přehled o metodice výkonu spisové služby se zdůrazněním aktuálních a plánovaných změn předpisů upravujících výkon spisové služby veřejnoprávních původců ČR. V průběhu semináře bude prostor pro diskusi a Vaše otázky.
Seminářem Vás bude provázet Stanislav Fiala, dlouholetý člen IPSD, certifikovaný lektor spisové služby, metodik a konsultant spisové služby s více než 20 lety praktických zkušeností v oboru správy dokumentů.
Detailní informace o semináři včetně přihlášky k účasti naleznete na adrese http://www.ipsd.cz/2019/01/06/seminar-novinky-legislativy-a-metodika-spisove-sluzby/.

Ve středu 13. února jsme připravili seminář nazvaný „Elektronické ověřovací prvky, jejich tvorba a ověřování„. Tento seminář se zaměří na problematiku elektronického podpisu, pečeti a časového razítka. Jeho tématem bude správný úřední postup při detekci, kontrole, vyhodnocení a následné dlouhodobé zachování právní platnosti dokumentů obsahujících elektronický podpis, pečeť a časové razítko. V průběhu semináře bude prostor pro diskusi a Vaše otázky.
Seminářem Vás bude provázet Jan Frk, odborník v oblasti správy dokumentů, architekt elektronických systémů pro správu dokumentů, analytik a lektor. Spolupracuje na přípravě slovníku pojmů, legislativních a technických norem. Člen odborných sdružení IPSD, CNZ, ICT unie, IIO.
Detailní informace o semináři včetně přihlášky k účasti naleznete na adrese http://www.ipsd.cz/2019/01/06/seminar-elektronicke-overovaci-prvky/.

Poslední únorovou vzdělávací akcí je pak seminář „Kontorla shody s NSESSS a ověření správnosti postupů spisové služby„, který je naplánován na středu 20. února.V rámci semináře budou diskutována jak obecná východiska pro kontrolní činnost v této oblasti, tak konkrétní metody, postupy a nástroje pro výkon kontroly či interního auditu. Součástí semináře je i představení metodického návodu Ministerstva vnitra pro kontrolu eSSL, na jehož zpracování se Institut podílel. V průběhu semináře bude prostor pro diskusi a Vaše otázky.
Seminářem Vás provede Tomáš Bezouška, metodik a konsultant spisové služby, certifikovaný auditor informačních systémů a konsultant informační bezpečnosti.
Detailní informace o semináři včetně přihlášky k účasti naleznete na adrese http://www.ipsd.cz/2019/01/06/shoda-s-nsess-a-overeni-spravnosti-postupu-spisove-sluzby/

Seznam dalších vzdělávacích akcí plánovaných na rok 2019 naleznete na našich webových stránkách na adrese http://www.ipsd.cz/vzdelavani/terminy-skoleni-a-seminaru/. Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na setkání při některé z našich vzdělávacích akcí.

Tomáš Bezouška
president
Institut pro správu dokumentů, z.s.

m: bezouska@ipsd.cz
t: +420 724 838 866
u: www.ipsd.cz

Shares