Přeskočit na obsah

Pozvánka na semináře IPSD

  • PN 
Shares

Srdečně vás zveme na semináře partnerského spolku IPSD
(cnz)

V úterý 20. listopadu se uskuteční seminář nazvaný „Doručování ve správním řízení„. Jeho tématem bude nejen rekapitulace správného úředního postupu dle praktických zkušeností, ale také možné následky za jeho porušení. V neposlední řadě pak budou diskutovány různé způsoby a formy doručování a časté obstrukční jednání adresátů. V průběhu workshopu bude prostor pro diskusi a Vaše otázky. Seminářem Vás bude provázet Jan Frk, odborník v oblasti správy dokumentů, architekt elektronických systémů pro správu dokumentů, analytik a lektor, který spolupracuje na přípravě slovníku pojmů, legislativních a technických norem v oblasti správy dokumentů a spisové služby, člen odborných sdružení IPSD, CNZ, ICT unie, IIO.

Detailní informace o semináři včetně přihlášky k účasti naleznete na adrese http://www.ipsd.cz/2018/09/07/seminar-dorucovani-ve-spravnim-rizeni-2/.

Další seminář nazvaný „Dopady GDPR na ochranu osobních údajů při správě dokumentů“ je pak připraven na středu 21. listopadu. Součástí programu tohoto semináře bude úvod do problematiky ochrany osobních údajů podle GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) a její dopady na výkon spisové služby veřejnoprávních původců. V průběhu workshopu bude prostor pro diskusi a Vaše otázky. Seminářem Vás bude provázet Martina Macek, dlouholetá členka sdružení IPSD a odbornice v oblasti péče o dokumenty v digitální podobě.

Detailní informace o semináři včetně přihlášky k účasti naleznete na adrese http://www.ipsd.cz/2018/09/07/seminar-dopady-gdpr-pri-sprave-dokumentu-2/.

Poslední letošní vzdělávací akcí je pak seminář „Legislativa spisové služby„, který je naplánován na středu 28. listopadu. Setkání bude zaměřeno na problematiku legislativy spisové služby. Hlavním tématem semináře tedy je legislativní rámec spisové služby ČR a související legislativa ČR i EU ovlivňující procesy výkonu spisové služby (eIDAS, GDPR). V rámci semináře budou prezentovány i základní principy správy dokumentů dle ČSN ISO 15489. V průběhu workshopu bude prostor pro diskusi a Vaše otázky. Seminářem Vás bude provázet Stanislav Fiala, dlouholetý člen IPSD, certifikovaný lektor spisové služby, metodik a konsultant spisové služby s více než 20 lety praktických zkušeností v oboru správy dokumentů.

Detailní informace o semináři včetně přihlášky k účasti naleznete na adrese http://www.ipsd.cz/2018/09/07/seminar-legislativa-spisove-sluzby-souvisejici-legislativa-cr-a-eu-sprava-dokumentu-pohledem-iso-15489-2/

Seznam dalších vzdělávacích akcí plánovaných na rok 2019 bude brzy zveřejněn na našich webových stránkách na adrese http://www.ipsd.cz/vzdelavani/terminy-skoleni-a-seminaru/. Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na setkání při některé z našich vzdělávacích akcí.

Shares