Přeskočit na obsah

Pozvánka na semináře IPSD

  • PN 
Shares

Ve středu 3. října se uskuteční inovovaný seminář související s problematikou nařízení eIDAS, nazvaný „Elektronický podpis, pečeť , časové razítko — tvorba, vizualizace, ověření„. Tento seminář se zaměří na problematiku elektronických ověřovacích prvků v kontextu odborné správy elektronických dokumentů. Tématem semináře bude rekapitulace správného úředního postupu při detekci, kontrole, vyhodnocení a následném dlouhodobém zachování právní platnosti dokumentů obsahující elektronický podpis, pečeť a časové razítko. Seminářem Vás bude provázet Jan Frk, odborník v oblasti správy dokumentů, architekt elektronických systémů pro správu dokumentů, analytik a lektor, který spolupracuje na přípravě slovníku pojmů, legislativních a technických norem v oblasti správy dokumentů a spisové služby, člen odborných sdružení IPSD, CNZ, ICT unie, IIO.

Detailní informace o semináři včetně přihlášky k účasti naleznete na adrese http://www.ipsd.cz/2018/09/07/seminar-elektronicky-podpis-pecet-casove-razitko-tvorba-vizualizace-overeni-2/.

Další seminář nazvaný „Revize spisového řádu“ je pak připraven na 16. října. Tento seminář bude zaměřen na problematiku revize spisového řádu a spisového plánu veřejnoprávního původce. Tématem bude nejen rekapitulace požadavků na procesy, nejčastěji opakovaných nesrovnalostí z kontrol archivů, ale i grafické znázornění procesů správy dokumentů popisovaných zákonem, vyhláškou a Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby.  V průběhu workshopu bude prostor pro diskusi a Vaše otázky. Seminářem Vás bude provázet Stanislav Fiala, dlouholetý člen IPSD, certifikovaný lektor spisové služby, metodik a konsultant spisové služby s více než 20 lety praktických zkušeností v oboru správy dokumentů.

Detailní informace o semináři včetně přihlášky k účasti naleznete na adrese http://www.ipsd.cz/2018/09/07/revize-spisoveho-radu/.

Seznam dalších vzdělávacích akcí plánovaných na rok 2018 naleznete rovněž na našich webových stránkách na adrese http://www.ipsd.cz/vzdelavani/terminy-skoleni-a-seminaru/. Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na setkání při některé z našich vzdělávacích akcí.

Tomáš Bezouška
president
Institut pro správu dokumentů, z.s.

Shares