Přeskočit na obsah

Shromáždění členů CNZ 2018

  • PN 
Shares

V úterý 22.5.2018 se v Národním archivu v Praze konalo Shromáždění členů CNZ.
Členská schůze následovala bezprostředně po ukončení Kulatého stolu CNZ. Přítomní členové byli informováni o aktuálním stavu sdružení, seznámili se s činností CNZ za uplynulé období, s plány na období nadcházející a s finální podobou znění nových stanov, reflektujících legislativní změny.
Shromáždění členů vyvrcholilo volbou nového vedení Rady, která na svém prvním jednání zvolila svého Předsedu.

Následujících pět let tvoří vedení CNZ:

– Jan Heisler, předseda CNZ – jednatel společnosti
– Vít Cvrček, člen Rady – hlavní architekt spisové služby
– Miroslav Kunt, člen Rady – přední specialista v oblasti spisové služby a archivnictví
– Martina Křešťáková, členka Rady – metodička na MČ
– Petr Novák, člen Rady – prokurista společnosti

Novému vedení spolku CNZ, přejeme hodně zdaru!

(cnz)

 

 

Shares