Přeskočit na obsah

Pozvánka na podzimní semináře IPSD

  • JF 
Shares

Dovolte, abychom Vás pozvali na blížící se odborné semináře z oblasti spisové služby a správy dokumentů, které pořádá v listopadu 2017 náš partnerský spolek IPSD.

Pro členy sdružení CNZ opět platí slevy v obvyklé výši po uvedení hesla „SLEVA“ v objednávce.

V úterý 14. listopadu to je seminář „Časté chyby výkonu spisové služby„, v rámci kterého se účastníci seznámí s opomíjenými požadavky spisové služby stanovenými zákonem, vyhláškou a národním standardem. Seminář poskytne přehled nejběžnějších nedostatků z kontrol archivů a požadavků na správné nastavení procesů spisové služby. Seminářem Vás bude provázet Ing. Stanislav Fiala, dlouholetý člen IPSD, certifikovaný lektor, metodik a konsultant spisové služby s více než 18 lety praktických zkušeností v oboru správy dokumentů.

Detailní informace o semináři včetně přihlášky k účasti naleznete na adrese http://bit.ly/ipsd-chyby-2017.

Další seminář nazvaný „eIDAS – Elektronická identifikace osob“ je pak připraven na středu 22. listopadu. Setkání bude zaměřeno na konkrétní dopady Nařízení Rady Evropy eIDAS na elektronické systémy spisové služby. Cílem semináře bude seznámit účastníky se situací v druhém roce po nabytí účinnosti eIDAS a upozornit na nejčastější chyby, kterých se původci v oblasti dokumentů v digitální podobě vzhledem k této směrnici dopouštějí. V průběhu workshopu bude prostor pro diskusi a Vaše otázky. Seminářem bude provázet Ing. Martina Macek, dlouholetá členka sdružení IPSD a odbornice v oblasti péče o dokumenty v digitální podobě.​​

Detailní informace o semináři včetně přihlášky k účasti naleznete na adrese http://bit.ly/ipsd-eidas-2017-2.

Posledním letošním seminářem z oblasti spisové služby je seminář nazvaný „Dopady GDPR na ochranu osobních údajů při správě dokumentů„. Setkání bude zaměřeno na obecné představení nařízení na základě záměrné a standardní ochrany a přístupu založeném na riziku jako konstrukčním základu ochrany osobních údajů, seznámení s novými nástroji ochrany osobních údajů v obecném nařízení a porovnání vybraných povinností správců a zpracovatelů podle obecného nařízení a zákona č. 101/2000 Sb. Seminářem bude provázet Ing. Martina Macek, dlouholetá členka sdružení IPSD a odbornice v oblasti péče o dokumenty v digitální podobě.​​

Detailní informace o semináři včetně přihlášky k účasti naleznete na adrese http://bit.ly/ipsd-2017-gdpr-2.

Seznam dalších vzdělávacích akcí plánovaných na rok 2018 naleznete rovněž na našich webových stránkách na adrese http://www.ipsd.cz/vzdelavani/terminy-skoleni-a-seminaru/, kde je přehled chystaných seminářů průběžně doplňován a aktualizován. Věříme, že Vás nabídka zaujme a těšíme se na setkání při některé z našich vzdělávacích akcí.

Shares