Přeskočit na obsah

Představujeme publikaci „Archivnictví a spisová služba“

  • JF 
Shares

Nová odborná publikace – studijní opora „Archivnictví a spisová služba“ byla připravena pro studijní obor téhož názvu, který se realizuje v bakalářské formě na univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem od studijního roku 2013/14. Jelikož reflektuje všechny zásadní teoreticko-metodologické problémy zmíněných oborů jak v minulosti, tak i v současnosti, charakterizované masovým nástupem elektronických dokumentů, bude jistě vhodná nejen pro studenty oboru archivnictví a spisové služby, ale také pro všechny, kdo chtějí získat komplexní přehled o vývoji a aktuálním dění v dané oblasti.

Opora je členěna do devíti hlavních kapitol (Vývoj archivů a jejich institucionalizace v českých zemích (v evropském kontextu), II. Archivní materiál, III. Spisová služba, IV. Archivní teorie a metodika, V. Ochrana archiválií a archivní legislativa, VI. Archivní informatika -využívání archiválií, Archivní technika, VIII. Vzdělávání archivářů (v evropském kontextu). IX. Výběrová bibliografie archivářů) a ty dále na podkapitoly, přičemž se zohledňují nejen principy, na nichž jsou založeny spisová služba a archivnictví v našich domácích podmínkách, ale jsou brány v potaz také potřebné evropské konotace.  Styl je přizpůsoben didaktickým potřebám. Všechny dílčí problémové okruhy jsou vždy opatřeny odkazy na další doporučované zdroje studia, ať již jde o odbornou literaturu, internetové stránky či náležité legislativní normy (vzhledem k delší přípravě studijní opory pro tisk už sem nebylo možné pojmout mladší legislativní úpravy z roku 2016). Na koncipování III. a IV. kapitoly se pro současné, vývojově zásadní období, podílel Mgr. Radek Pokorný, ředitel Státního okresního archivu v Hradci Králové (organizační součást Státního oblastního archivu v Zámrsku) a zároveň pedagog na katedře pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

První tištěné vydání publikace, které bude představeno v rámci odpoledního bloku konference CNZ 2017, navazuje na předchozí dvě elektronické verze připravené Doc. PhDr. Ludmilou Sulitkovou, CSc. v letech 2008 a 2014, z nichž novelizovaná je stále k dispozici na webových stránkách – http://www. ff.ujep.cz/archivnictvi.

(CNZ)

Shares