Přeskočit na obsah

Soutěž IT projekt roku 2016 zná vítěze

  • JF 
Shares

Česká asociace manažerů informačních technologií CACIO vyhlásila vítězné projekty 14. ročníku soutěže IT projekt roku. Vítězi se staly projekty „Core banking system“ Českomoravské stavební spořitelny od dodavatele Asseco Central Europe, dále „Clooney – implementace nástroje pro podporu klíčových IT procesů“ ve společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, kde se na dodávce podílely firmy Physter Technology a Eller , a konečně projekt „eZtraty.cz – Národní databáze nálezů a Vrátilky“, který pro společnost Eztraty.cz vytvořila dodavatelská firma Debeto services company.

V rámci letošního ročníku byla udělena i další specializovaná ocenění. Cenu ČIMIB za přínos v oblasti kybernetické bezpečnosti získal projekt „Optimalizace IT služeb“ ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze od dodavatele Microsoft ČR. Nově zařazená speciální cena itSMF za přínos v oblasti řízení služeb informačních a komunikačních technologií ČR byla udělena již vítěznému projektu Clooney a letos se porota rozhodla udělit i čestnou cenu předsedy CACIO za příkladný způsob identifikace potřeb koncových zákazníků při řízení projektu „Revitalizace pokladní činnosti“ u České spořitelny od dodavatele Unicorn Systems.

Soutěž se uskutečnila pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka, ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, náměstka ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií Jaroslava Strouhala a místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Bartoška.

Jako každoročně byla místem vyhlášení vítězů společenská akce „CACIO v Gala“, uspořádaná v budově Autoklubu ČR. Slavnostního večera se zúčastnili zástupci zadavatelů i dodavatelů oceněných projektů a hosté z řad politiků a představitelů byznysu.

Vítězné projekty 14. ročníku soutěže IT projekt roku, tj. ty, které se podělily o 1. místo:

  • Projekt „Core banking system“, zadavatel: Českomoravská stavební spořitelna, a.s., dodavatel: Asseco Central Europe, a.s.
  • Nástroj „Clooney – implementace nástroje pro podporu klíčových IT procesů“, zadavatel: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., dodavatelé: Physter Technology a.s. a Eller s.r.o.
  • Aplikace „eZtraty.cz Národní databáze nálezů a Vrátilky“, zadavatel: Eztraty.cz s.r.o., dodavatel: Debeto services company, s.r.o.

 

Ostatní finálové projekty, tj. ty, které se společně umístily na 4. až 8. příčce:

  • Aplikace „Bezpečné digitální operační sály“, zadavatel Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, dodavatel ICZ a.s.
  • Projekt „Implementace ERP systému Dynamics AX a AX POS v Hamleys“, zadavatel Inexad, s.r.o., dodavatel Blue Dynamic s.r.o.
  • „Optimalizace IT služeb“ formou implementace novodobých prvků ICT, zadavatel Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, dodavatel Microsoft ČR
  • Aplikace „Pokladna“ s cílem revitalizace pokladní činnosti, zadavatel Česká spořitelna, a.s., dodavatel Unicorn Systems, a.s.
  • Projekt „SOCCR“ – dohledové centrum eGovernmentu, zadavatel Ministerstvo vnitra, dodavatel NAKIT s.p.

„Stoupající prestiž soutěže potvrzují nejen rostoucí počty přihlášek, ale i vyšší úroveň vítězných a všech finálových projektů. Soutěž má za sebou již 14. ročník a odborná porota se shoduje na skutečnosti, že kvalita přihlášených projektů roste. Pro účastníky není lehké obstát v takové silné konkurenci.Těší nás, že si naše soutěž drží své prestižní postavení a velkou měrou se zasluhuje o medializaci kvalitně realizovaných i inovativních IT projektů jak ve veřejném sektoru, tak v komerční sféře,“ uvedl předseda CACIO Miroslav Hübner a dodal: „V letošním ročníku byly uděleny i specializované ceny z oblasti kybernetické bezpečnosti a řízení služeb informačních a komunikačních technologií a rovněž jedna čestná cena. Nepochybujeme, že také nový ročník soutěže přinese řadu zajímavých projektů a naše odborná hodnotitelská komise bude mít z čeho vybírat.“

Zástupci pořadatelské České asociace manažerů informačních technologií CACIO poděkovali všem účastníkům za odvedenou práci při realizaci jejich projektů a ocenili všech 26 přihlašovatelů. Oceněním pro všechny účastníky bylo získání diplomu a pro vítěze i věcného daru.

Informace k CACIO v Gala včetně fotografií naleznete na: http://www.cacio.cz/

 

CACIO je Česká asociace manažerů informačních technologií, která sdružuje vrcholové vedoucí oblastí informačních technologií. Byla založena v červnu 1998 a její členové reprezentují nejvyšší vedoucí a manažery v oblasti IT pro jednotlivé organizace. Asociace má za cíl zejména vytvořit profesní platformu manažerů IT, zvyšovat přínosy IT, jak pro jednotlivé společnosti, tak pro českou ekonomiku jako celek, a všemožně podporovat efektivní využívání informačních a komunikačních technologií. Více na www.cacio.cz

IT projekt roku – do soutěže jsou každoročně nominovány projekty informačních a komunikačních technologií (ICT) uvedené do praxe, které jsou pozoruhodné zejména uživatelským efektem, technologickým řešením nebo vynikajícím způsobem řízení projektu. Pravidla umožňují libovolné organizaci prezentovat realizovaný projekt z oblasti informatiky. CACIO se prostřednictvím této soutěže snaží úspěšné projekty vyhledávat a propagovat.

Více informací naleznete na adrese http://www.cacio.cz/akce/2017/cacio-v-gala-2017.

Ku příležitosti udílení cen IT projekt roku se uděluje i zvláštní cena CNZ. Tato cena je udělována těm projektům, které mají mimořádný přínos pro oblast digitální kontinuity, důvěryhodnosti a dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů, což je oblast, kterou se sdružení CNZ (Co po nás zbude) dlouhodobě zabývá. Projekty vhodné pro posouzení ceny CNZ, hodnotí rada CNZ a přizvaní odborníci v dané oblasti. Při vyhodnocení této ceny se hledí na odbornou stránku projektů, tedy zda a jak inovativní mají přínos pro správu a práci s důvěryhodnými dokumenty a jejich využitelnost, a zda a jak řeší jejich dlouhodobou a důvěryhodnou správu, včetně ukládání a archivace. Bohužel za rok 2016 tato cena udělena nebyla, jelikož se do soutěže nepřihlásil žádný projekt, který by splňoval požadavky pro udělení této ceny.

Shares