Přeskočit na obsah

Pozvánka na odborný seminář „OTEVŘENÁ DATA – příležitosti, překážky a výzvy pro úřady a firmy“

  • JF 
Shares

Česká asociace manažerů informačních technologií v rámci své platformy seminářů „Praktické řízení informatiky“

pro Vás ve spolupráci s koordinátorem digitální agendy ČR a Hlavním architektem eGovernmentu ČR

připravila odborný seminář

OTEVŘENÁ DATA –

příležitosti, překážky a výzvy pro úřady a firmy

Termín: úterý 20.9. 2016, od 13.00 – 16.30 hod.

Místo: Gobelínový sál, Hrzánský palác, Loretánská ulice 9/177, Praha

O tématu:

„Otevřená data tvoří důležitou součást moderní a transparentní veřejné správy a jsou nedílnou součástí e-Governmentu,“ zmiňuje nově aktualizovaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu. Jsou otevřená data jenom „buzzwordem“ nebo opravdu zdrojem inovací, produktů a nápadů pro Českou ekonomiku? Jak vypadá situace v otevřených a propojitelných datech v České republice? Jak přistupují k otevřeným datům české instituce veřejné správy? Jaké jsou nejčastější obavy z publikování informací formou otevřených dat a jak tyto obavy můžeme rozptýlit? Jak je na tom Česká republika ve srovnání s jinými zeměmi? Ve tříhodinové diskuzi probereme výhody a nevýhody otevřených dat, jejich potenciál a vize do budoucnosti.

Přednášet a diskutovat s Vámi bude Národní koordinátor otevřených dat Michal Kubáň, Michal Tošovský z Fondu Otakara Motejla, Jakub Klímek z MFF UK a vedoucí skupiny Opendata na MV Dušan Chlapek.

Program

  • 12.30 – 13.00 Registrace
  • 13:00 – 13:05 Úvodní slovo – M. Marčan, CACIO a p. Kuchař, MV ČR
  • 13:05 – 13:25 Otevřená data v ČR a zahraničí – M. Kubáň
  • 13:25 – 13:45 Příklady a využití otevřených dat v ČR a zahraničí – M. Tošovský
  • 13:45 – 14:15 Občerstvení
  • 14:15 – 14:35 Standardy publikace a katalogizace otevřených dat – D. Chlapek
  • 14:35 – 15:00 Propojená data a příklady jejich využití – J. Klímek
  • 15.00 – 16.00 Panelová diskuse + občerstvení
  • 16.30 Ukončení akce

Moderuje Dušan Chlapek.

Dovolujeme si upozornit, že kapacita semináře je omezena počtem 60 účastníků. Registrace je možná na adrese tajemnik@cacio.cz do 15. 9. 2016 nebo do naplnění kapacity sálu.

Těší se na Vaši účast.

Jitka Koudová

Tajemnice CACIO

Shares