Přeskočit na obsah

CACIO FÓRUM na téma: „JAK DOBŘE INVESTOVAT DO IT“

 • JF 
Shares

Seminář CACIO fórum je pravidelným setkáním ředitelů IT ze všech oblastí veřejné správy a privátního sektoru. Program letošního ročníku se zaměří zejména na otázky spojené s budováním architektury, plánováním a zajištěním smysluplné udržitelnosti IT projektů a to zejména pro oblast GIS. Rádi bychom Vás pozvali na:

CACIO FÓRUM na téma:

„JAK DOBŘE INVESTOVAT DO IT“

Termín: středa 8. 6. 2016, od 13.00 – 16.30 hod.

Místo: Palác TeTa, Jungmannova 747/28, Praha 1

 

O tématu:

Zabýváte se efektivitou výdajů do IT? Přemýšlíte nad tím, jak držet krok s moderními ICT trendy a přitom co nejlépe chránit již jednou vynaložené investice? Lze v dnešní době rychlých technologických změn vůbec plánovat? A pokud ano, tak na jak dlouho? Je řešením toho všeho dvourychlostní IT? Liší se v tomto směru GIS od jiných informačních systémů?

Hledat odpovědi na tyto i řadu dalších otázek se pokusíme na odborném semináři CACIO fórum a budeme rádi, když se k nám připojíte.

Program

 • 12.30 – 13.00 Registrace
 • 13.00 – 14.20 I. blok přednášek
  • Josef Švenda; generální ředitel Oracle, Úvodní slovo
  • Lukáš Erben; Gartner, Inside, Budoucí trendy v IT a jak na ně reagovat
  • Michal Kubáň; Odbor Hlavního architekta eGovernmentu MV ČR, Investice do otevřených dat – investice do budoucna?
  • Petr Chvátal; Informační služby – energetika, a.s.
  • Petr Seidl; ARCDATA PRAHA, s.r.o., Efektivní způsoby licencování
 • 14.30–15.00 Občerstvení
 • 15.00–16.30 II. blok přednášek
  • Karel Štencl; Český úřad zeměměřický a katastrální, Historizace obsahu katastrální mapy
  • Tomáš Hrabík; ICZ a.s., Referenční model GIS a přístupy k řízení jako EA
  • Jiří Čtyroký; Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Strategie IPR při tvorbě aplikací využívajících geografická data – technologická, procesní a finanční hlediska
  • Luděk Drápal; Státní pozemkový úřad, Jan Vorlíček; HSI, spol. s r.o., Nástroje pro automatizaci procesu komplexních pozemkových úprav
 • 16.30 Závěr

Registrujte se včas na adrese tajemnik@cacio.cz do 1. 6. 2016. Kapacita semináře je omezena.

Těší se na Vaši účast.

Jitka Koudová

Tajemnice CACIO

Shares