Přeskočit na obsah

Tisková zpráva ke Katalogu CNZ

  • JF 
Shares

Spustili jsme nezávislý katalog řešení pro správu dokumentů

Hradec Králové 4.4.2016 / Na konferenci ISSS 2016 jsme slavnostně spustili první nezávislý elektronický katalog systémů zajišťujících správu dokumentů (ERMS systémy). Do tohoto katalogu je umožněn výrobcům a dodavatelům jednotlivých řešení zápis základních údajů o jejich produktech a službách a to včetně zápisů ověřených referencí od klientů z veřejné správy i ze soukromého sektoru. Vznikne tak nezávislý katalog těchto systémů a souvisejících produktů, který může sloužit komukoliv jako výchozí zdroj informací s přehledem dodávaných řešení.

Myšlenka jednotného elektronického katalogu výrobců a jejich aplikačních řešení vznikla v průběhu roku 2015 na základě mnoha přání samotných uživatelů. Při pátrání po možných řešeních nemají totiž uživatelé zejména z řad veřejné správy k dispozici ucelený přehled o nabízených produktech a jejich vlastnostech. Absence takového přehledu a velká poptávka po podobném řešení vedla k vytvoření prvního českého katalogu pod záštitou a garancí předních odborných organizací. Realizaci tohoto projektu pak zajišťuje nezávislé sdružení CNZ.

Katalog je postaven tak, že jednotliví výrobci a poskytovatelé řešení do něj mohou zapisovat údaje o svých produktech a v nich může kdokoliv veřejně vyhledávat a dokonce jednotlivá podobná řešení i porovnávat podle mnoha parametrů. Pro úřady a firmy hledající řešení své správy dokumentů je to dobrý zdroj informací a pro poskytovatele řešení nezávislá forma prezentace, kde nerozhoduje reklama, ale pravdivé údaje a možnost jejich spravedlivého srovnání. Jde tak o specifickou formu přehledu pro ERMS systémy. Firma může v katalogu sama inzerovat, co uzná za vhodné, ale její nabídka bude pod dohledem odborné veřejnosti.

Znám potřeby jak uživatelů, tak i dodavatelů. Výhodou našeho katalogu je jeho nezávislý provozovatel a také to, že údaje do něj sice zapisují jednotlivé firmy, ale reference musejí být vždy ověřené. Potenciální zájemci o řešení si mohou údaje potvrdit u autora reference.“ říká ke katalogu Jan Frk z CNZ.

Katalog byl slavnostně spuštěn v rámci bloku ke správě dokumentů v rámci konference ISSS a od této doby do něj mohou jednak firmy zapisovat a hlavně uživatelé využívat jeho funkce.

Katalog je k dispozici na adrese http://katalog.cnz.cz

v Hradci Králové dne 4. dubna 2016

Shares