Přeskočit na obsah

S partnery jsme diskutovali o aktuálním vývoji digitální kontinuity

  • JF 
Shares
TISKOVÁ ZPRÁVA
sdružení Co po nás zbude
ze dne 26. února 2016

PRAHA 26.2.2016 / Jako jediné nezávislé odborné sdružení v ČR věnující se oblasti digitální kontinuity zejména při správě digitálních dokumentů, pořádáme již deset let konferenci Co po nás zbude. Po deseti letech jsme se rozhodli zhodnotit celý rámec konferencí a podívat se kriticky na vývoj v této oblasti. Jedním z našich kroků byla diskuse s partnery konferencí, které jsme oslovili a se kterými jsme včera v Praze diskutovali nejen o aktuálním stavu v oblasti digitálních dokumentů a e-governmentu obecně, ale i o jejich názorech na směřování konference a dalších aktivit CNZ.

S účastníky diskuse jsme se shodli na tom, že zejména v rámci veřejné správy tato oblast stagnuje a spíše se prohlubují problémy, než že by se aktivně hledala jejich řešení. Přitom máme jedinečnou příležitost a to jak na národní, tak na celoevropské úrovni, neboť je schváleno zcela nové harmonizační nařízení EU o elektronické identitě a důvěryhodných službách (nařízení eIDAS), a tedy dochází i k revizi národní legislativy. „Můžeme to brát jako nutné zlo, nebo jako velkou příležitost k rozvoji opravdu kvalitních elektronických služeb,“ zaznělo několikrát v diskusi.

Cílem diskuse s partnery předchozích konferencí bylo nejen bilancování, ale i pohled do budoucna. Vydefinovali jsme si, co očekáváme od letošního jedenáctého ročníku konference, který se uskuteční 11. října 2016 v Praze. Shodli jsme se na takových tématech, jako je dopad eIDASu, potřebné změny národní legislativy, analýza nejpalčivějších problémů při faktickém výkonu elektronické spisové služby a na dalších, která si pro zájemce o účast na konferenci zatím ponecháme jako překvapení. „Samozřejmě my a naši jednotliví odborníci máme na ty věci určitý pohled, ale zajímá nás i pohled firem. A zde se sešly firmy, které byly partnery našich konferencí, což nám dává záruku kvality celé diskuse,“ řekl po setkání předseda CNZ Jan Heisler, a Miroslav Širl z rady CNZ k tomu dodává: „Samozřejmě jsme a budeme nezávislí, ale chceme naslouchat všem zúčastněným.“ Je naprosto klíčové, jak se k tomu staví stát, ale chceme naslouchat i firmám a i uživatelům, třeba z řad veřejné správy. Dobře fungující e-government a kvalitní odborná péče o digitální dokumenty a jejich důvěryhodnost musí být společným zájmem nás všech.“

Sdružení CNZ kromě říjnové konference chystá také odborný blok na téma elektronické správy dokumentů na tradiční konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) v Hradci Králové v dubnu a na květen pak chystá odborný workshop na téma implementace souvisejících mezinárodních ISO norem v prostředí ČR.
v Praze dne 26. února 2016
Shares