Přeskočit na obsah

Nová kniha „Spisová služba“ z pera dvou členů CNZ

  • JF 
Shares

Nakladatelství Leges vydalo v těchto dnech knihu Spisová služba z pera dvou členů CNZ – Tomáše Lechnera (revizor CNZ, Vysoká škola ekonomická) a Miroslava Kunta (člen rady CNZ, Národní archiv). Kniha úzce navazuje na publikaci Tomáše Lechnera Elektronické dokumenty ze stejného nakladatelství. Komentuje nejen platné právní předpisy z oblasti archivnictví a spisové služby, ale snaží se na základě poznatků z praxe vysvětlit i některé méně známé otázky – digitální i analogové spisovny, skartační řízení elektronických dokumentů, tvorbu spisových řádů aj. Popsány jsou podrobně všechny etapy výkonu spisové služby s důrazem na národní standard pro elektronické systémy spisové služby. Přílohu tvoří vzorové spisové a skartační plány a spisový řád.

Kniha bude představena na konferenci CNZ dne 6. října 2015 v 15.30 hodin a tři vylosovaní účastníci si ji budou moci odnést domů.
Shares