Přeskočit na obsah

Digitální dokumentace českých památek v portálu Europeana (parlamentnilisty.cz Tiskové zprávy; 5.5.2015)

  • JF 
Shares

PV

Výsledky mezinárodní spolupráce NPÚ
V portálu evropské digitální knihovny Europeana byly publikovány soubory digitálních dokumentů (fotografií, map, textových dokumentů a dalších) z informačních systémů Národního památkového ústavu. Jde o výsledek mezinárodní spolupráce kulturních institucí v rámci států Evropského společenství, které poskytují svá digitální data portálu Europeana. Portál umožňuje odborníkům i veřejnosti vyhledávání informací ze všech oblastí kulturního dědictví – knihoven, muzeí, archivů, památkových institucí a dalších – na jednom místě.
Prostřednictvím portálu Europeana můžeme nyní najít aktualizované záznamy dokumentace architektonických památek poskytnuté Europeaně v rámci projektu CARARE a novou datovou sadu dokumentace významných archeologických lokalit, která byla zpracována v rámci projektu LoCloud. Národní památkový ústav se zapojil do této mezinárodní spolupráce v roce 2010, po skončení projektu CARARE pokračuje práce i v navazujícím projektu LoCloud.
Cílem projektu LoCloud je jednak získání dalších poskytovatelů digitálních dat tak, aby pokrytí celé kulturní sféry Evropy bylo co nejširší, jednak další rozvoj informačních technologií a služeb s portálem spojených. Projekt se zaměřuje na nejnovější technologie založené na cloud computingu. Nově vyvinuté nástroje mají pomoci zejména malým a středním lokálním kulturním institucím správně archivovat své digitální zdroje a zpřístupnit je on-line. Má umožnit poskytování a zveřejnění dat i takovým organizacím, které nemají finanční a technické prostředky ani odborný personál, aby mohly udržovat vlastní velká datová úložiště, a odstranit tak bariéry, které brání uplatnění digitální dokumentace např. z malých domácích muzeí nebo lokálně zaměřených sbírek. Projekt proto vyvinul řadu aplikací, které umožní obohatit poskytovaná data o zeměpisnou lokalizaci, přidaná související metadata, vícejazyčné slovníky pro lokální historii a archeologii, historické místopisné názvy a propojení s aplikací Wikimedia. Výsledkem práce projektu LoCloud má být zpřístupnění více než 4 milionů nových položek digitálního obsahu v portálu Europeana.
Účast v projektu přináší NPÚ kromě prestiže a zviditelnění v rámci evropských paměťových institucí i kontakty s partnery v ostatních evropských zemích, možnosti vzájemného předávání zkušeností a obohacení našich vlastních informačních systémů. Projekt je z větší části financován Evropskou komisí z Programu pro podporu politiky informačních a komunikačních technologií (ICT PSP) a patří do skupiny projektů vytvářejících tzv. síť dobré praxe (Best Practice Network). Projekt je otevřen i dalším zájemcům o zveřejnění vlastních digitálních dat z oblasti kultury, kterým Národní památkový ústav nabízí poradenství.
Další informace je možné získat na internetových stránkách obou projektů:
a také na stránkách NPÚ:

 

Shares