Přeskočit na obsah

Máme zase Radu vlády pro informační společnost (Michal Rada) (idnes.cz – blog; 22.12.2014)

  • JF 
Shares

Michal Rada

Po dlouhém období „bezvládí“ se blýská na lepší časy. Minulý týden se poprvé sešla Rada vlády pro informační společnost (RVIS).
Asi každý zástupce odborné veřejnosti mně dá za pravdu, že jedním z největších problémů v oblasti rozvoje eGovernmentu v ČR je prakticky nulová nadresortní koordinace. Tento problém by měl vyřešit vládní nadresortní orgán, jenž by měl mít informační společnost, a zejména pak informatiku, v tomto státě ve své gesci.
V listopadu 2014 po dlouhých měsících trochu složitějšího vyjednávání vláda schválila zřízení Rady vlády pro informační společnost (RVIS), a to je právě ten nadresortní koordinační orgán, který potřebujeme. V radě jsou zastoupeny klíčové resorty a budou se projednávat všechny aspekty informační společnosti. V tuto chvíli jsou zřízeny již některé pracovní výbory, a to konkrétně například pro eGovernment a služby veřejné správy; pro bezpečnost, provoz a architekturu eGovernmentu; a pracovní výbor pro udržitelnost provozu ICT. Pod RVISem pak budou i pracovní skupiny k jednotlivým oblastem, třeba pro digitální agendu, pro prostorové informace (geodata) nebo pro digitální gramotnost.
Minulý týden se uskutečnilo první zasedání RVIS. Ponechme bez komentáře to, že se začalo evakuací kvůli bombě – prostě RVIS je opravdu bomba. Toto setkání bylo opravdu spíš formalistické, i když na řadě věcí se již pracuje. Připravuje se Národní architektonický plán, aktualizuje se materiál s problematickými aspekty eGovernmentu a postupně se zavádějí pracovní principy.
Po tak dlouhé době bez kormidla je to občas docela náročné, ale zdá se, že všichni hráči už důležitost této rady i práce s tím spojené pochopili. Důležité tedy bude to, co se stane v následujících měsících.
Shares