Přeskočit na obsah

K definitivnímu potvrzení vzniku Rady (Inside OBSERVER str. 1 Titulní strana; 8.12.2014)

  • JF 
Shares
K definitivnímu potvrzení vzniku Rady vlády pro informační společnost (RVIS – předsedat jí bude ministr Chovanec) se v minulém týdnu přidala zpráva o novém architektovi e-governmentu. Tím bude Petr Kuchař, který zároveň rezignoval na své funkce v ICT Unii. Ministerstvo vnitra tak potvrzuje svůj záměr držet otěže pokračující digitalizace veřejné správy.
Otázkou je, zda se tím v praxi něco změní – především, kde na seznamu priorit ministerstva vnitra se e-government nově ocitne, a také zda (a jak) byly vyřešeny meziresortní mocenské tahanice, které mezi vnitrem a financemi bezesporu byly. Kromě ministerstev jsou tu také podřízené státní podniky (Česká pošta a Státní tiskárna cenin), jejichž ambice v minulosti bylo stát se provozovateli a/nebo nákupčími IT systémů a řešení. O tahanicích svědčí mimo jiné i nejrůznější podivnosti ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy, kde se uvádí, že „páteřní infrastruktura pro služby využívané institucemi státní správy“ by byla v gesci MF, zatímco novější verze vládních „implementačních“ dokumentů tuto pasáž neobsahuje (podrobněji to rozváděl ve svých článcích například Jiří Peterka na serveru Lupa).
Momentálně se zdá, že hlavním hráčem v oblasti e-governmentu zůstane MV, je ale velmi pravděpodobné, že resort financí bude nadále aktivní v oblasti zefektivňování, koordinace a centralizace nákupů (proti čemuž lze jen stěží protestovat) a soudě podle posledního vývoje projektů, jako je elektronická evidence tržeb, si bude některé projekty připravovat takříkajíc pod pokličkou – v režimu utajení (což může mít praktické výhody, ale také vést k problematickým výsledkům). Nezbývá, než doufat, že si pod pokličku pozve dostatek rozumných odborníků a především že si od nich nechá poradit. Vytvářet systémy e-governmentu s heslem „Prostě to naprogramujeme“ by nemuselo být nejšťastnější.
Věříte, že se po nedávném ustanovení RVIS pohne agenda e-governmentu vpřed? Mohl by RVIS předsedat někdo jiný než ministr vnitra?
Shares