Dne 26. a 27.11.2014 proběhl v konferenčním sále Národního archivu v Praze další ročník významné konference věnované problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu  a zpřístupnění kulturního dědictví.

.