Přeskočit na obsah

Zapomeňte na zdlouhavou cestu do Jihočeské vědecké knihovny (jihoceskenovinky.cz regiony; 17.10.2014)

  • JF 
Shares
Díky digitalizaci si mohou zájemci prohlížet staré noviny a vzácné monografie z Jihočeské vědecké knihovny přímo doma nebo ve škole. Zapomeňte na zdlouhavou cestu do Jihočeské vědecké knihovny (JVK) v případě, že si potřebujete prostudovat některé staré dokumenty.
Nyní stačí kliknout na internetu na odkaz kramerius.cbvk.cz a rázem si můžete prohlížet stará vydání Jihočeské pravdy či Iluminované rukopisy vyšebrodské z domova či ze školy.
To vše díky projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“, v jehož rámci se tu počítá s převodem celkem 1,8 milionu stran starých dokumentů do digitální podoby. „V současné době máme zdigitalizováno 101 titulů periodik a 267 monografií, tedy 350 tisíc stránek. Ty zbylé by měly být hotové do konce roku 2019,“ uvedl ředitel JVK Ivo Kareš s tím, že druhým podstatným aspektem digitalizace je i ochrana vzácných originálů.
Kareš zároveň připomněl, že zveřejňování dokumentů přes internet podléhá autorským právům. „Dokumenty starší 70 let, popřípadě ty, u nichž uplynulo přes 70 let od smrti autora, budou zpřístupněny na internetu volně, zatímco ty mladší pouze v naší knihovně a postupem času i v knihovnách muzeí zřizovaných krajem, které se do projektu zapojí,“ dodal.
Převod do digitální podoby si vyžádá 12 milionů korun. Náklady na převod 1,8 milionu stran do digitální podoby si vyžádá náklady zhruba 12 milionů korun, z toho 85 procent bude hrazeno z fondů EU a zbytek zaplatí Jihočeský kraj.
„K digitalizaci jsme vybrali soubor takových periodik a monografií, které lze označit za regionální kulturní dědictví,“ řekl Lukáš Motejzlík z Odboru informatiky, oddělení analyticko-ekonomického a eGovernmentu Jihočeského kraje.
Digitalizace se podle něj provádí dvojím způsobem. „Část zajišťuje externí firma a část naše vlastní pracoviště v budově krajského úřadu v ulici Boženy Němcové. Na moderních přístrojích se na ní podílí kolem 15 osob,“ upřesnil Motejzlík.
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, coby příspěvková organizace kraje, je v současné době co do počtu digitalizovaných dat, pátá největší v České republice. Jihoceskenovinky.cz informoval Mgr. Radek Šíma za Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice.
Shares